Inköpare kan hjälpa Sverige ur krisen

– Som nybliven ordförande kan jag bara konstatera att SOI behövs mer än någonsin. Det menar Martin Kruse, ny ordförande i Sveriges Offentliga Inköpare, SOI, i sitt första ordförandebrev till medlemmarna.

Han förutspår att i kölvattnet efter Covid-19 pandemin väntar en tid av ekonomiska svårigheter för stat, regioner och kommuner. Budgetar minskar och kraven på mer samhällsservice per krona ökar.

Martin Kruse.

– Vi behöver alla hjälpas åt att inte tappa fokus på hållbarhet, miljöhänsyn och innovation i den offentliga affären. En bra och effektiv offentlig inköpsverksamhet kan bidra stort på samtliga dessa områden, och måste naturligtvis vara en nyckeldel i återhämtningen. SOI fortsätter därför med oförminskad kraft att driva debatten om strategisk inköpsverksamhet, kompetensfrågor, regelverk och inköparens roll.

Inköpschef
Martin Kruse är till vardags inköpschef på Arbetsförmedlingen, en av Sveriges viktigaste myndigheter, särskilt i en svår tid med ökande arbetslöshet i spåren av Covid19-pandemin. Och i våras valdes han på ett digitalt årsmöte till ordförande för Sveriges Offentliga Inköpare, SOI.
Martin Kruse, 47, vill att SOI ska fortsätta att vara en stark röst för förenklingar och effektiviseringar av regelverk.

Till OFFENTLIGA AFFÄRER säger Martin Kruse:
– SOI fortsätter att arbeta på olika sätt för att både sätta inköpskompetensen i centrum, och för att skapa förutsättningar för kompetenshöjning i våra organisationer. Där är det viktigt med nätverksbyggande och kanaler för att sprida goda exempel. SOI:s årskonferens och våra regionala nätverksaktiviteter är exempel på oslagbara arenor för det.

Han beklagar att årets konferens fick ställas in och siktar nu på en välbesökt årskonferens 2021.

Medverkar i OA
I kommande utgåva av OFFENTLIGA AFFÄRER, med utgivning senare i sommar, medverkar Martin Kruse som PROFIL.
– Som medborgare känner jag mig trygg i att våra kreativa och kompetenta medlemmar finns därute för att hjälpa Sverige genom krisen, avslutar han sitt ordförandebrev.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *