Inköpare utsätts för påverkan

Erbjudanden om måltider, gåvor eller pengar. Inköpare och upphandlare utsätts för otillåten påverkan, visar en rapport från Brottsförebyggande rådet, BRÅ.
Studien heter Otillåten påverkan mot myndighetspersoner. En uppföljning. Rapport 2016:13. I undersökningen framkommer att yrkesroller som är involverade i upphandlingar och tecknande av avtal får otillbörliga erbjudanden. Det kan handla om både större enskilda upphandlingar och upphandlingar av mer löpande tjänster, ofta på en lägre nivå.
Utsatta yrkesroller kan innebära ansvar för inköp eller försäljning och inkluderar till exempel chefer, administrativ personal och verksamhetsansvariga. Vanliga former av otillbörliga erbjudanden rör framför allt måltider eller gåvor i form av föremål. Det kan också handla om pengar.
”Otrevligt, olustigt”
I intervjuer framkommer att det ibland kan vara svårt att skilja mellan artighet och otillåten påverkan. Det förekommer att exempelvis leverantörer erbjuder sig att betala för myndighetspersoners lunch, vilket kan upplevas som problematiskt. En person som fått ett erbjudande om lunch i samband med tecknande av ett städavtal illustrerar detta: ”Jag tycker i domstolsvärlden där vi lever med ögonen på oss från rättshaverister, andra myndigheter, media. De har järnkoll, då känner jag att sitta och äta en lunch som någon bjuder på för att de fått ett avtal känns högst otrevligt, olustigt.”
– Situationen är allvarlig, men organisationerna kan göra mycket. Stöd till medarbetarna är betydelsefullt och den närmaste chefen är viktig. De som utsätts har stora förväntningar på olika former av stöd från chefen. Men det allra viktigaste tycks vara att chefen är medmänsklig och lyssnar, säger Johanna Skinnari, projektledare på Brå.
Bilden: Johanna Skinnari, projektledare på Brå. Foto: Lieselotte van der Meijs/BRÅ.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *