Inköpscentral tjänar på avgifter

SKL Kommentus Inköpscentral har hittills tjänat 2,3 miljoner kronor i provisionsersättning på kommunernas avrop på HVB-hem.
Det rapporterar tidningen Dagens Samhälle (nr 22 / 2015) som också informerar om att avtalet löpt under cirka ett år.
Avgifterna är ifrågasatta, men SKL Kommentus menar att samhället tjänar stort på samordnade upphandlingar. Avgiften för den som avropar på detta avtal (HVB Barn och unga) är 1,5 procent. Det samlade behovet uppskattas av SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) till 225 000 vårddygn per år. Antalet deltagande kommuner är 61 och snittpriset beräknas till 2 500 kronor per dygn för de placerade barnen.
Om de egna beräkningarna uppfylls skulle det på två års avtalstid innebära en samlad provision på 17 miljoner kronor, skriver DS. En siffra som Conny Callin, marknadschef på SKL Kommentus Inköpscentral, inte tror blir verklighet. Hittills har avropen legat på mellan cirka 43 000 och 51 000 kronor per vårddygn, vilket alltså gett inköpscentralen 2,3 miljoner kronor i provisionsersättning på cirka ett år.
SKI samordnar upphandlingar åt i huvudsak kommuner och landsting. Huvudområdena är energi, IT, finansiella och administrativa tjänster, fordon och drivmedel, samt varor och tjänster.
SKI ingår i koncernen SKL Kommentus, ett upphandlingsserviceföretag inom Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. SKI är ett av SKL Kommentus två dotterbolag. I koncernen ingår även AffärsConcept som är ett konsultföretag verksamt inom offentlig upphandling.
SKL Kommentus Inköpscentral bildades 1 januari 2011 och har idag runt 30 anställda och verksamhet i Malmö och Stockholm.
(Källor: Dagens Samhälle och SKL Kommentus)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *