Innovation i samverkan – livlinan när hela havet stormar

Du har säkert hört uttrycket ”no man is an island”. Orden kommer ursprungligen från en dikt skriven av den engelske prästen och poeten John Donne (1572-1631) och beskriver hur människor inte frodas av att vara isolerade från varandra, att våra liv hänger ihop och hur vi alla är del av ett sammanhang. I digitaliseringens tid är orden kanske mer aktuella än någonsin. Framförallt sätter de fingret på det som krävs än idag för utveckling och innovation – nämligen samverkan.
För innovation handlar ju inte bara om att komma på nya fantastiska idéer, i många fall är just idéskapandet det enklaste i hela innovationsprocessen. Det verkligt svåra är att utveckla den visionära idén till något konkret och användbart som får vår vardag att fungera lite bättre. När vi på Tieto tittar på innovationsprocesser är just egenskapen att ansluta till andra system och lösningar därför en av de nyckelfaktorer som avgör hur arbetet kommer att lyckas.
Ett exempel där innovation i samverkan är en nyckelfaktor är då vi hjälper Västra Götalandsregionen (VGR) att skapa ett heltäckande digitalt verksamhetsstöd för patologiverksamheten. Samarbetet mellan Tieto och VGR går ut på att digitalisera hela patologin och leverera en samordnad lösning som kommer att göra processen kring provsvar effektivare, korta väntetiderna väsentligt och bidra till att förbättra cancervården i stort.
Det är ett omfattande och unikt uppdrag som berör tusentals människors liv. Därför vill vi inte heller ta oss an den ensamma. Istället har vi bildat en särskild leveransorganisation och partnerskap med framstående företag inom processutveckling, laboratorieteknik, materialförsörjning, digital bildhantering och bildanalys. Det är bara genom samverkan med alla inblandade parter, i det här fallet inklusive brukare och verksamheterna, som verklig innovation kan ske och komma medborgare, anställda och företag till gagn.
Innovationssamverkan känner få gränser. I Norges näst största kommun Bergen arbetar vi just nu med att skapa ett system för dokument- och ärendehantering som gör det möjligt för kommunen att erbjuda medborgarna bättre service, dygnet runt. Mer automatisering, smartare självbetjäning och att alla ansökningar kan skickas in digitalt är framtiden. Tekniken finns till stor del redan, men det är just samverkan med olika delar av verksamheten som är nyckeln för att förbättra och effektivisera arbetet i kommunen. I grunden handlar det om att förändra de sätt vi är vana att arbeta och interagera med varandra på.
Dessa och andra projekt är exempel på hur vi i allt högre utsträckning formar vår framtida tillvaro och våra offentliga tjänster. Digitaliseringen sköljer över oss från alla håll och kommer att genomsyra våra arbeten, våra samhällskontakter och vår vardag. Själv är jag övertygad om att digitalisering är en förutsättning för att vi skall kunna möta våra framtida utmaningar, både de mer direkta som rör åldrande befolkning, men också de mer långsiktiga kring saker som miljö, hållbarhet och vårt klimat.

Men för att komma dit krävs det att vi på allvar inser att innovation som ger verklig samhällsnytta sker i samarbete och samverkan med andra, ibland till och med överraskande, parter. Det är först då som vi för fullt kan dra nytta av tekniken för att skapa ett mer effektivt och humant samhälle. Ett samhälle som utgår från den enskilde individens behov i olika skeden av livet, där enklare tjänster till stor del är automatiserade så att våra gemensamma resurser istället kan läggas på personlig omvårdnad där den verkligen spelar roll och gör skillnad.
Digitaliseringen är här för att stanna – så det gäller att våga hoppa i vattnet och börja simma. De du möter bland vågorna kanske tar dig till nya öar du inte visste fanns.
Cristina Petrescu, chef för Offentlig sektor, Tieto
PS: Vill du diskutera vidare? Jag och ett antal av mina kollegor kommer självklart vara i Almedalen. Ta del av Tietos hela engagemang i Almedalen här.

Här finns mer information om Västra Götalandsregionens storsatsning för effektivare cancervård
Här finns mer information om Bergens kommun

 

/ CRISTINA PETRESCU, CHEF FÖR OFFENTLIG SEKTOR, TIETO

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.