Innovation ska förhindra fallolyckor

Region Skåne bjuder in till ett seminarium om innovationsupphandling och inledande dialog inför innovationsupphandling av fallprevention.
Region Skåne arbetar aktivt med innovationsupphandling i syfte att få fram bättre lösningar på regionens utmaningar och stimulera till ökad tillväxt. Nyligen avslutade man en framgångsrik upphandling av miljövänliga engångsförkläden till sjukvården, ett steg mot ett fossilfritt samhälle som även genererar flera arbetstillfällen till Skåne.
Nu efterfrågar regionen hjälp med att förhindra fallolyckor på sjukhus. Fallolyckor leder till stor påverkan på patienters livskvalitet, stora ansträngningar för vården och är ett nationellt problem som kostar samhället mycket pengar.
Enkel eller avancerad
Region Skåne söker en lösning som i bästa fall kan avvärja att fall överhuvudtaget inträffar. ”Den kan vara avancerad eller enkel. Bygga på IT eller arbetsrutin. Men som leder till minskad risk för att ramla och skada sig”, heter det i regionens inbjudan.
För ändamålet hålls alltså ett seminarium i Malmö där företag, organisationer eller andra intressenter, som kan utveckla lösningar för att förhindra fallolyckor på regionens sjukhus, är särskilt välkomna att delta.
En namnkunnig skara talare har anlitats, bland andra Mikael Damberg (S), Närings- och innovationsminister, Amela Hodzic (S), Regionråd Region Skåne, Louise Strand, Inköpsdirektör Region Skåne och Mats Ekstrand, E-hälsostrateg Region Skåne. Även branschfolk finns med, Åke Rosén, Gaia Biomaterials AB, och Anna Lefevre Skjöldebrand, VD, Swedish Medtech.
Seminariet hålls den 22 november 2016 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live i Malmö.
Fakta
Varje dag dör fyra äldre till följd av en fallolycka, och 135 personer skadar sig så allvarligt att de blir inlagda på sjukhus. Fallolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall, flest antal inläggningar på sjukhus och flest antal besök på akutmottagningar. Under 2013 omkom 1.662 kvinnor och män, pojkar och flickor i fallolyckor, över 70.000 blev inlagda i sluten sjukhusvård och över 270.000 uppsökte ett akutsjukhus efter att ha skadats i fallolyckor. Fallolyckor är också en av de olyckstyper som ökar snabbast av alla. Samhällskostnaderna för fallolyckor uppgick år 2012 till 24,6 miljarder kronor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.