Innovations­idé vann projekt­pengar i Örebro

Örebro kommun får 1,2 miljoner kronor från Post- och telestyrelsen för att förverkliga en idé om att öka tillgängligheten i kommunens natur- och kulturreservat för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Det är ett av totalt nio projekt som får bidrag genom PTS tävling ”Begriplighet och interaktion”.

Minst en gång om året anordnar Post- och telestyrelsen, PTS, en innovationstävling, som går under namnet ”Innovation för alla”. Genom tävlingen får universitet, högskolor, forskningsinstitut och företag möjlighet att ansöka om finansiering av tjänste- och produktutveckling samt studier. Sedan starten av tävlingen 2010 har tolv projekt hittills avslutats.

En av de vinnande idéerna kommer från Stadsbyggnad i Örebro kommun som genom projektet ”TiNaKul!” vill göra kommunens natur- och kulturområden tillgängliga för alla, oavsett kognitiva och/eller andra funktionsnedsättningar.

Pengarna ger möjligheter
Örebro kommun ska använda pengarna till en mobil guidning i områdena. Moderna kommunikationshjälpmedel med intuitiva användargränssnitt och pedagogiska funktioner ska hjälpa till att lokalisera och förklara miljöerna. Det är ännu inte bestämt hur den mobila lösningen kommer att se ut i detalj.

– Det känns roligt att vi är en av vinnarna i tävlingen. Nu kan vi skapa mobil guidning i våra natur- och kulturreservat som gör det lättare för alla att kunna uppleva de fantastiska miljöerna. Det hade inte varit möjligt om vi inte vunnit pengarna, berättar kommunekolog Carolina Hillerdal Ljungqvist.

Nio vinnare har utsetts
Totalt nio projekt får bidrag i PTS innovationstävling för att utveckla IT-lösningar för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Projekten tilldelas en sammanlagd finansiering på drygt 10 miljoner kronor under två år.

− Det är roligt att återigen ge stöd till projekt som bidrar till att personer med funktionsnedsättningar kan använda it för att underlätta sin vardag. Vår förhoppning är att de lösningar som skapas ska göra det lättare för människor att planera, strukturera och organisera sin tillvaro, säger Göran Marby, PTS generaldirektör.

Källa: Örebro kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *