Innovations­vänligt nytänkande

Många upphandlande myndigheter vill utnyttja den starka innovationskraft som finns hos nytänkande företag på marknaden. Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet ger vägledning i hur man kan inkludera innovationer i upphandlingar.

Den nya vägledningen redogör för de förutsättningar och metoder som gäller för innovationsvänlig upphandling och lyfter fram ett antal relevanta exempel. En viktig fråga som ställs i vägledningen gäller kravformulering i upphandlingen, ska man ställa krav på varan eller funktionen?

– Det viktiga är att låta marknaden komma med lösningar. Vi försöker beskriva vilket resultat vi vill uppnå, inte hur lösningen ser ut, säger Gunnar Stålberg, upphandlingschef, Landstinget Dalarna, en av många citerade upphandlare i skriften.

Andra kapitel berör exempelvis behovsinventering, marknadsanalys, användningen av standarder och vad som gäller vid immaterialrättsliga frågor.

– Vi kan skriva in positiva incitament och hantera immateriella rättigheter på ett varsamt sätt. Det finns en rädsla hos leverantörer att man ska sno deras innovationer. Man måste vara tydlig att man hanterar det som en affärshemlighet, säger Jussi Halonen, upphandlingschef, Mora kommun inköpscentral.

Regeringen pushar för innovation
Innovationsvänlig upphandling är ett av de offentliga åtaganden för ett starkt innovationsklimat som pekas ut i regeringens nya innovationsstrategi.

– Med innovationsvänlig upphandling som verktyg kan offentlig verksamhet öka möjligheterna för mindre företag med innovativa läsningar att vinna en upphandling och stärka konkurrenskraften i näringslivet. Fler upphandlade innovativa lösningar leder till ökad nytta för medborgarna genom bättre och billigare produkter och tjänster och en effektivare offentlig verksamhet, säger Niklas Tideklev, projektledare på Upphandlingsstödet.

Källa: Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *