Innovationsupphandling i världsklass!?

Världsklass eller inte, är man nominerad som potentiell vinnare av Handslaget för årets bästa upphandling har man gjort något bra och vinner man dessutom, är man definitivt i upphandlingskonstens frontlinje mot en bättre framtid.    

Som representerande Stockholms Stad var Ulla Hamilton, företagarborgarråd samt trafik- och arbetsmarknadsborgarråd, således väl positionerad när hon på Upphandlingsdagarnas andra dag talade över ämnet ”Upphandling ett underutnyttjat innovationsverktyg”. Den av Stockholms Stads upphandlingar som belönades med Handslaget 2013 gällde en innovationsdrivande upphandling av vård- och äldreomsorgsboende. Med flera inslag av nytänkande, såväl vad gäller den egna organisationens engagemang vid framtagandet anbudsunderlaget och utvärderingen, som vad gäller utvärderingskriterierna, som belönar utförare som visar att man förstår hur man bygger en mångsidigt god vårdkvalitet och i sitt anbud presenterade hur man avser att säkerställa kvaliteten och hur verksamheten över tiden kan vidareutvecklas.          

En innovativ upphandling skall per definition leda till utveckling och skapande av något nytt. Hamilton konstaterade att Stockholm årligen upphandlar för cirka 15 miljarder kronor och ställde mot den bakgrunden den retoriska frågan: hur kan upphandlingen bidra till näringslivets utveckling, och det på ett sådant sätt att servicen till stockholmarna blir ännu bättre?  

Jo, genom nytänkande och kreativitet finns stort utrymme för att inom upphandlingsreglernas gränser låta upphandlingen tjäna som ett framtidsformande strategiskt verktyg. Gränser som i sig vidgats genom nya regler och upphandlingsformer. Hamilton belyste möjligheterna genom att presentera tre exempel, som vart och ett på bygger på innovativ upphandling. Inga upphandlingar av frekvent slag, men alla med generell bäring inom sina respektive kategorier.

Läs hela intervjun med Ulla Hamilton i det kommande numret av Offentliga Affärer!
Får du inte tidningen till dig? Klicka här för att börja prenumerera på tidningen.

0 thoughts on “Innovationsupphandling i världsklass!?

  1. Innovationsupphandling är en märklig företeelse. Hur är det möjligt att man på allvar avser att köpa produkter som inte finns, som inte är beprövade och som ofta leder till enormt dyra insatser för att rätta till felaktigheter. Exemplen på detta är väldigt många. Det bästa är att köpa väl utprovade, väl beprövade och fungerade lösningar dvs lösningar som hunnit utvecklas till stabila lösningar. Offentlig sektor måste upphöra med innovationsupphandlingar och satsa på fungerande lösningar!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *