Innovationsupphandling mot fallolyckor

Region Skåne fortsätter oförtrutet sitt arbete med innovationsupphandling som ett led i att lösa verksamhetens utmaningar. Den 10 april 2018 arrangerar regionen ett innovationsseminarium i Stockholm.
Region Skåne och Innovation Skåne har under flera år skapat en förmåga att använda innovationsupphandling som ett strategiskt verktyg för att lösa verksamhetens stora utmaningar.
Nu delar man med sig av några av de utmaningar som man ställts inför, hur man valde att hantera dem och vad resultatet blev. ”Vid innovationsupphandling går det inte alltid att följa etablerade arbetssätt. Vi har testat nya metoder och lärt oss mycket”, menar Region Skåne.
 
Finalister i upphandling
De inbjudna deltagarna kommer vid seminariet att få möta de tre finalisterna från den senaste innovationsupphandlingen – fallprevention. Dessa presenterar då sina innovativa lösningar och efteråt avslöjas tilldelningsbeslutet. Ett ovanligt upplägg med dramatisk touch.
En av talarna är Darja Isaksson, känd för OFFENTLIGA AFFÄRERS läsare. Hon är strateg och konceptutvecklare inom digital transformation och ska delge sina tankar om innovation. Hon är dessutom utsedd av tidningen Veckans Affärer till Sveriges mäktigaste kvinnliga opinionsbildare och ingår i regeringens innovationsråd.
Innovationsupphandlingen av fallprevention genomförs i samarbete med Vinnova och Upphandlingsmyndigheten.

Fallskador drabbar äldre
Fallskador är ett mycket stort problem i samhället. Framförallt drabbas äldre med till exempel svag fysik, funktionsnedsättning, viss medicinering eller undernäring. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har beräknat att fallskador kostar samhället 22 miljarder kronor varje år.
Tyvärr drabbas även patienter inom slutenvården av fallskador. Inom Region Skåne skadas flera tusen personer varje år, några så allvarligt att de får men för livet eller till och med avlider. ”Ett omfattande arbete har bedrivits sedan länge för att motverka fallrisken men väldigt mycket återstår att göra”, konstaterar regionen i sin inbjudan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *