Innovationsupphandling utredd

Hur kan offentlig upphandling driva på innovation i samhället? Svaret ges i den utredning som regeringen tillsatte i december 2009 och som nu är klar.

Regeringen vill att kommuner och myndigheter ska bidra till framväxten av ny innovativ teknik i svenska företag. Historiskt sett har flera svenska storföretag byggt upp en stark verksamhet med hjälp av offentliga teknikupphandlingar.

– Vår slutsats är att den allra viktigaste förändringen handlar om att göra all offentlig upphandling mera innovationsvänlig, så att leverantörer som har ny teknik eller nya tjänstelösningar ska kunna konkurrera, skriver utredarna Hans Jeppsson och Ellen Hausel Heldahl i en debattartikel på Dagens Industri.

Utredarna föreslår att LOU kompletteras med en ”bör-bestämmelse” om att upphandlande myndigheter bör ta innovationshänsyn. Det skulle till exempel tillämpas i de fall en upphandlande myndighet efterfrågar lösningar som inte finns på marknaden.

I sådana situationer ska myndigheten kunna tillgripa en ny upphandlingsform, kallad förkommersiell upphandling. Den används redan idag i Storbritannien och Nederländerna och rekommenderas av EU-kommissionen.

I denna upphandlingsform tecknar myndigheten avtal med minst två företag som har presenterat de mest intressanta lösningarna på behovet. För att underlätta samarbetet är det tillåtet att förhandla om ersättning och andra villkor under upphandlingsprocessen.

Utredningen föreslår att en ny lag införs – Lagen om förkommersiell upphandling.

Utredningen har också lagt fram rekommendationer till hur myndigheter ska gå till väga för att genomföra så kallad katalytisk upphandling. Katalytisk upphandling syftar till att få fram nya produkter eller tjänster som det ur samhällsekonomisk synvinkel finns ett starkt behov att sprida på marknaden, till exempel mer miljövänlig teknik.

Källa: www.regeringen.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *