Innovationsupphandling utvecklar matens kvalitet

Hur ska maten till de äldre bli bättre, generera tillväxt i närområdet och inte bli dyrare för kommunen? Det låter som en omöjlig ekvation, men i Gävleborg är det på god väg att lyckas.
De äldres ökade valfrihet är ett av målen i ett spännande projekt som drivs av Inköp Gävleborg och finansieras av Vinnova. Innovationsupphandling X är namnet. X:et är länsbokstav för Gävleborgs län men står också för det okända, eftersom man inte riktigt vet vilka krav som kommer att ställas i de framtida upphandlingarna. Det är det man ska ta reda på.
I upphandling och leverans av måltidstjänster är många aktörer på olika nivåer inblandade; beslutsfattare, offentliga beställare och utförare, företag inom livsmedels- och transportbranschen – inte minst – offentliga upphandlare. Processen är komplex och det är lätt hänt att kommunikationen mellan olika parter blir luddig och att för lite fokus läggs på vem det faktiskt är som utnyttjar tjänsten. Detta vill man ändra på i Gävleborg. Projektledare och forskningsledare är Sigrid Pettersén, som Offentliga Affärer ringde upp och fick en pratstund med.
Hur tillkom idén på Innovationsupphandling X?
– Jag jobbade tidigare med tillgänglighet i offentlig upphandling och doktorerade på det. Min kollega Anette Jonsäll var i samma projekt då. Så småningom föddes tanken på att gå vidare med livsmedelskvalitet och valfrihet. När vi började jobba med Johan Almesjö på Inköp Gävleborg insåg vi att detta var något vi kunde forska vidare på. Vi sökte medel på Vinnova och nu är projektet igång.
Berätta mer om delprojektet i Ljusdals kommun där man ska samla kunskap om hur det ser ut för personer i eget boende på landsbygd med matleverans via kommunens försorg.
– Där har vi en testmodell som löper under ett år, till sista februari 2015. En privat restauratör lagar maten och hemtjänsten distribuerar. Det gäller all offentlig mat i samhället Ramsjö. De har tidigare fått matlådor från Ljusdal, sex mil bort. Nu har de själva ansvaret för all offentlig mat och får egna matleveranser varje dag, inte en gång i veckan som tidigare. Det blir närmare till förändring för kunden. Ett telefonsamtal räcker för att rätta till saker till nästa dag. Handläggningen kommer mycket närmare slutkunden, vilket är ett av våra mål: att delaktigheten ska öka. Och så har redan skett! Vi får beröm och positiva kommentarer, maten lagas från grunden. Restauratören handlar all mat genom byns affär, som fått ett lyft. Han har även fått anställa, vilket alltså genererat tillväxt för kommunen. Det är vad jag kallar hållbar landsbygdsutveckling! Dessutom kostar det inte mer för kommunen.
Tre parametrar har ställts upp i projektet:
•    Får ej kosta mer
•    Ska genera tillväxt
•    Ska ge ökad valfrihet för de äldre
På så sätt ska Innovationsupphandling X genom smart upphandling skapa nya tjänstekoncept med högre kvalitet och större fokus på den faktiska användaren. Nya metoder ska kunna ge lösningar på samhällsproblem genom nytänkande och användarperspektiv.
Med fokus på de äldres måltidssituation genomförs forskningsstudier och praktiska tillämpningar i fyra kommuner i Gävleborgs län.
– Genom att utmana dagens lösningar skapar vi en metod för att förbättra tjänster, främja innovation och ge en meningsfull tillvaro för de äldre.
Äldre blir äldre och äldre blir fler, samtidigt som antalet aktiva i arbetslivet minskar. I framtiden kommer vårt samhälle att ställas inför stora utmaningar för att äldre ska kunna erbjudas ett meningsfullt åldrande.
Johan Almesjö, Förbundsdirektör på Inköp Gävleborg menar att maten och måltiden är en fråga om livskvalitet.
– Många äldre äter för dåligt och frågan är hur man kan ändra på det. För att hitta nya lösningar på hur äldre ska få sina måltider måste vi upphandla på andra sätt, säger Johan Almesjö på Inköp Gävleborgs webbplats.
Projektet förväntas generera nya modeller för innovativ upphandling, en Nationell Innovationsplattform, driven av offentlig upphandling och en Regional plattform för Innovativ utveckling, som riktar sig mot vård och omsorg med stöd av b.la Innovativ upphandling. Dessa plattformar ska ha till uppgift att sprida kunskap om innovativ utveckling nationellt och internationellt.
Fakta
Projektet Innovationsupphandling X är ett fyraårigt projekt, finansierat av Vinnova. Projekttiden löper från 1 februari 2012 till 31 december 2015, och ägare av projektet är kommunförbundet Inköp Gävleborg. Projektet genomförs i 4 pilotkommuner i Gävleborg.
 

0 thoughts on “Innovationsupphandling utvecklar matens kvalitet

 1. Att ordna mat till äldre via en lokal restaurang är alltså innovationsupphandling…. en ny metod, en testmodell, ett nytt tjänstekoncept som ska ge lösningar på samhällsproblem genom nytänkande och användarperspektiv… Är detta ett skämt?
  Det är väl självklart att äldre ska ha bra mat, gärna tillagad av en kunnig och lokal kock. Man undrar hur våra offentliga gemensamma pengar används…?
  Att kalla en upphandling innovationsupphandling tycks tydligen öppna dörren till totala dumheter!

 2. Håll i er nu. Mat till äldre i ordinärt boende behöver inte upphandlas! Kommunen kan faktiskt nöja sig med att bistå med leverans av mat och låta den äldre bestämma varifrån helt själv. Man kan välja om man vill ha micromat från Dafgård, Findus eller Operakällaren, eller så kan man välja tunnbrödsrullen från grillen, pizza eller husmanskost från valfri restaurang i närområdet. Eller varför inte riktig E-kost från ett närliggande äldreboende eller sjukhus? Vill man ha mat lagad hemma på den egna spisen kan man beviljas inköp och tillagning av hemtjänsten. Utopi? Nej, så funkar det i ett flertal stadsdelar i Stockholm sedan flera år tillbaks.

 3. Hej och tack för era kommentarer.
  Det så att det som är annorlunda i detta arbetssätt är hur vi skapar en metodik för att jobba proaktivt med utmaningar som vi idag inte klarar av att lösa.
  Den stora skillnaden i vår metodik är beskrivning av det verkliga behovet. Alltså en hållbar metod för att köpa lösningar som idag inte finns baserade på det verkliga behovet.
  Att forska fram det verkliga behovet är nyckeln till framgång i en upphandling och det är precis den metodiken vi jobbar fram inom ramen för ”The Frame Lake Model”.
  Hör gärna av er för att få en mer detaljerad bild över det arbete som pågår i Gävleborg. Läs mer på:
  http://www.inkopgavleborg.se
  //Johan Almesjö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *