Innovativ robotteknik för äldre

Sverige deltar i en EU-gemensam upphandling av robotiktjänster till äldre. Projektet genomförs som en förkommersiell upphandling där innovativa företag får betalt för att utveckla sina lösningar. Budgeten är satt till 2 150 000 euro.

Genom att använda robotikbaserad teknik ska äldre ges möjlighet att bo kvar hemma även om de har fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar. Området behöver dock utvecklas och nu har alltså EU beslutat att lägga över 2 miljoner euro på en förkommersiell upphandling som ska ge företag möjlighet att, med finansiering, utveckla lösningar som kan öka livskvaliteten för äldre, göra dem mer självständiga och förbättra deras hälsa.

I projekt SILVER, Supporting Independent LiVing for the Elderly through Robotics, medverkar upphandlande myndigheter från Storbritannien, Nederländerna, Danmark, Finland och Sverige. Från Sverige deltar till exempel VINNOVA som en del i sitt uppdrag att främja upphandling av innovation i Sverige och sprida metodlärdomar.

Västerås stad medverkar också i projektet och är en av de ansvariga för upphandlingen.

– Via projekt SILVER kan vi presentera utmaningen för marknaden och låta marknaden komma med innovationer som vi inte visste var möjliga och som marknaden inte visste att vi behövde. Resultatet blir att vi får lösningar vi verkligen kan använda, och leverantörerna kan ta fram innovationer som de vet att det finns en marknad för, sammanfattar Eva Sahlén, direktör för Sociala nämndernas förvaltning i Västerås stad.

Upphandlingen öppnade den 1 mars 2013 och sista anbudsdag är den 12 juni 2013. Projektet stöds av EUs sjunde ramprogram för forskning och utveckling.

Källa: Vinnova

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *