Innovativ upphandling gav behjärtansvärt uppdrag

Statliga Post och Telestyrelsens strävan att göra sociala nätverk tillgängliga för personer med funktionsnedsättning gav ett spännande uppdrag till HiQ. Med en ny webblösning, ”Fejjan för alla”, blir det enklare för personer med dövblindhet och andra funktionsnedsättningar att använda Facebook.

Offentliga Affärer ställde några frågor till Helena Vilcans, chef och kundansvarig på HiQ om affären.

Hur fick HiQ kontraktet med Post- och telestyrelsen? Var det en specifik upphandling eller avrop på befintligt ramavtal?
– HiQ fick kontraktet med PTS via ett avrop från det statliga ramavtalet ”IT-konsulttjänster 2009, uppdragskonsulter” dnr 93-91-09, med rubriken ”Avropsförfrågan avseende utveckling av tjänst som underlättar för dövblinda att använda Facebook”. Det hela skedde genom en innovativ upphandling, något vi märker av mer och mer i offentliga sammanhang.

Detta är ju ett glädjande exempel på hur IT kan förenkla livet för människor med funktionshinder. Finns det andra, liknande uppdrag som väntar runt hörnet? Eller som ni genomfört tidigare?
– Det är det verkligen! Det är precis det här som vi på HiQ jobbar med och brinner för – att förenkla vardagen för alla människor med hjälp av IT. Ett annat projekt som vi jobbar med just nu är ”Resledaren” som ska fungera som hjälpmedel för människor med autism http://www.trafiklab.se/projekt/resledaren. Annars är det bara att se sig omkring – hur man enkelt betalar med mobilen via Swish, hur bilar varnar för döda vinkeln, bromsar och till och med kör själva! Allt det här är saker som vi på HiQ jobbar med.

– Ett annat viktigt område där IT gör skillnad är e-hälsa, det vill säga hur man i framtiden ska kunna få en bättre vård och omsorg tack vare IT. Där kommer vi att se förändringar framöver, och HiQ befinner sig i framkanten av att göra den utvecklingen möjlig. E-hälsa är ett område i satsar starkt på och något många aktörer inom offentlig sektor kan ha nytta av.

Hur viktiga är offentliga aktörer för HiQ när det gäller a) marknadsandelar och b) kundstock?
– Den offentliga sektorn är en viktig och växande kundgrupp för HiQ med många intressanta kunder. Exempel på kunder inom offentlig sektor där HiQ hjälper till att förenkla och effektivisera IT är Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Riksdagsförvaltningen, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Stockholms läns landsting (SLL) med flera. Den offentliga sektorn är ett spännande område med många innovationer och jag tror att vi tillsammans kan göra ännu mer för att medborgarna ska få ett bättre och tillgängligare liv.

Facebook-tjänsten som HiQ utvecklat är en responsiv lösning som fungerar lika bra på datorn som i smartphonen eller surfplattan. Med ett rent och avskalat gränssnitt blir informationen tillgänglig med hjälpmedel som skärmläsarprogram, punktskriftdisplay och förstoringsprogram.

Tjänsten har utvecklats i nära samarbete med målgruppen. Personer med dövblindhet har varit med under projektet och kontinuerligt testat och utvärderat. Möjliga användare av Facebook-tjänsten är Sveriges 2 500 dövblinda, men även landets omkring 100 000 synskadade.

Magnus Gudéhn, VD på HiQ Stockholm, säger i ett pressmeddelande att konsulterna i projektet säger att det är det roligaste uppdraget de jobbat med.

– Om bara en person kan ta del av sociala medier och ha ett socialt liv över Internet, på ett sätt som inte varit möjligt tidigare, då har vi skapat något värdefullt. Det här är IT som verkligen gör skillnad, tillägger VD:n.

Fakta HiQ
Ett it- och managementkonsultbolag, specialiserat på kommunikation, mjukvaruutveckling och affärskritisk IT.

Fakta PTS
Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige. Begreppet elektronisk kommunikation innefattar telekommunikationer, IT och radio. Myndighetens vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Bo Höglander

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *