Insatser ska vara kostnadseffektiva

Fler människor riskerar att dö av pandemins ekonomiska och sociala konsekvenser än av själva viruset – om vi inte ser till att åtgärder vi sätter in för att försöka stoppa coronavirusets spridning är kostnadseffektiva. 

Det hävdar Martin Henriksson, docent i hälsoekonomi, och Joakim Ramsberg, fil dr. i hälsoekonomi.

I Göteborgs Posten pekar de på att det nu förs en debatt om att den arbetslöshet och ekonomisk recession som riskerar att orsakas av de insatser som görs i syfte att kontrollera covid-19 pandemin kan få stora negativa konsekvenser för folkhälsan, i form av bland annat ökad psykisk ohälsa, hjärtproblem och cancer.

Direkta konsekvenser
– Forskningen ger där inte entydiga svar, men det förefaller högst troligt. Vi vill dock föra fram att det kommer finnas mycket mer direkta konsekvenser för liv och hälsa eftersom de resurser vi nu lägger på pandemin är resurser som vi inte kommer kunna lägga på annan hälso- och sjukvård, framhåller akademikerna.

De menar att det är ett ofrånkomligt faktum att samhället inte har obegränsade resurser och det skulle vara klokt av ansvariga beslutsfattare att på ett mer systematiskt sätt än nu ta hänsyn till kostnadseffektiviteten i de åtgärder som görs om inte dessa i slutändan ska kosta mer hälsa än de räddar.

Läs hela artikeln här.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.