Inte mindre resande efter coronan

Alla inser att pandemier långsiktigt bekämpas bäst med ökat välstånd, teknikutveckling och mer demokrati – och sådant kräver möten och resande.

Det påpekar Anders Ydstedt, rådgivare till företag och organisationer.
Han menar att konkurrens tvingar fram specialisering i ekonomin vilket driver fram allt mer individuella resor och transporter. Detta skapar mer välstånd som gör att vi kan resa mer.
– Så snart coronan är över, tillägger han.


Så snart coronan är över kan vi resa igen.

OFFENTLIGA AFFÄRER ställde några frågor till Anders Ydstedt med anledning av hans debattinlägg i Svenska Dagbladet 27/4.

Du skriver: ”Konkurrens tvingar fram specialisering i ekonomin vilket driver fram allt mer individuella resor och transporter. Detta skapar mer välstånd som gör att vi kan resa mer.” Vilka är enligt din mening de främsta auktoriteterna på området som du stödjer dig på?

– Brukar gå tillbaka ända till Adam Smith i Wealth of Nations när han beskriver hur effektivare det är när skotska bönder delade upp jobbet så en kunde göra öl, en slakta och en baka. Både effektivare och bättre produkter. Därefter Ricardo om handel och i modern tid Ohlin-Heckscher om hur båda parter tjänar på handel. Tar upp detta i senaste boken Ständigt på väg.se    

”Begränsningar och regleringar av mobilitet handlar nämligen om makt, skriver du.” Kan du kort utveckla det? (Ser att du nämner Platon och att begränsandet av resandet är legio i diktaturer).
– Har skrivit mycket om detta. Har själv erfarenhet av att blivit inburad av DDRs gränspolis så jag har stort engagemang om detta. DDR hade även inrikespass.

Vad tror du om möjligheterna att kunna resa i framtiden – med tanke på hur resebranschen nu drabbas, i synnerhet flyget? Hur snabbt återhämtar sig branschen och när tar resandet fart igen (inser att det blir en kvalificerad gissning, men ändå…)
– Så fort det finns möjlighet kommer resande att återstarta. Men givetvis problem med många företag som är i kris. Samtidigt kommer det att finnas många flygplan som behöver flygas. Men som jag skriver i SvD tror jag att det kommer att ske ett relativt skifte mot större andel individuellt resande, bil, gång och cykel, än kollektivt som flyg, buss och tåg. Bloomberg News refererade en studie som visade detta häromveckan. Har även sett att bilhandlare har boom i Wuhan efter krisen.  På sikt kommer dock alla volymer öka.

Åter till debattartikeln.

Negativt med uteblivna resor
EnligtAnders Ydstedt skapar de resor som nu uteblir problem nu, men de innebär även färre affärsmöten, vilket ger en långsiktigt negativ effekt på tillväxt och jobbskapande.
– Det finns även de som drömmer om att ta hem produktion. Men kortare värdekedjor minskar produktiviteten och gör produkter dyrare, konstaterar debattören.

Ökad flexibilitet
En bättre strategi är ökad flexibilitet, menar han.
– Kanske får vi i stället se värdenätverk som eliminerar svaga länkar? Men färre resor och transporter blir det inte. Alla inser också att pandemier långsiktigt bekämpas bäst med ökat välstånd, teknikutveckling och mer demokrati – och sådant kräver möten och resande, fastslår Anders Ydstedt.

Finns ett motstånd
Motstånd mot mobilitet har alltid funnits, konstaterar han och pekar på att redan Platon satte upp tre villkor för resande till andra länder: att resenären måste fyllt fyrtio, ha ett officiellt uppdrag och vid hemkomsten förtala det ställe som besökts – allt för att det hävdvunna inte skulle utsättas för kritik.

– Resebegränsning är legio i diktaturer, påminner rådgivaren. I dag är mobilitetsmotståndet oftast klätt i klimatkappa men därunder döljer sig alltid en maktuniform. Begränsningar och regleringar av mobilitet handlar nämligen om makt, slår Anders Ydstedt fast.


Den ursprungliga debattartikeln va införd i Svenska Dagbladet den 27 april 2020.
Bilden på förstasidan: Anders Ydstedt. Foto: Svenskt Näringsliv/Ernst Henry Photography AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.