Intelligent dator föreslår behandling

Det finns ännu inte många stora tillämpningar av beslutsstöd som drar nytta av Big data i Sverige, men framförallt inom sjukvården verkar teknikens potential intressera. I USA har IBM nu lanserat en kommersiell produkt som varit omtalad under namnet Watson.

I februari i år lanserade IBM en kommersiell IT-lösning för att hantera mycket stora mängder data i sjukvårdens tillämpningar. Produkten har varit omtalad – kallad Watson, en intelligent maskin som för två år sedan testades i programmet Jeopardy.

IBM har under ett års tid vidareutvecklat lösningen på ett amerikanskt cancerbehandlingscenter, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. Syftet är att förbättra både kvalitet och effektivitet i verksamheten genom att tillhandahålla intelligent beslutsstöd.

Tack vare kapaciteten att hantera enorma mängder data öppnas till exempel möjligheten att kartlägga samtliga tidigare cancerfall och dra lärdomar från materialet. Den amerikanska branschorganisationen Cancer Society bedömer att cirka 1,6 miljoner nya cancerfall kommer att diagnosticeras i USA bara i år. Samtidigt visar studier att komplexiteten i sjukvårdens diagnoser orsakar stora felmarginaler – cirka en av fem patienter får fel eller ofullständig diagnos.

Ett års övning
Det årslånga projektet på Memorial Sloan-Kettering, har framförallt handlat om att öva upp datorns förmåga att analysera det specifika området. Läkare och specialister har ägnat mycket tid åt att lära systemet hur det bäst behandlar, analyserar och tolkar informationen. I dagsläget har systemet matats med över 600 000 medicinska bevis, två miljoner textsidor från totalt 42 medicinska tidskrifter samt kliniska studier på området.

Systemet har kapacitet att söka igenom 1,5 miljoner patientjournaler, vilket representerar tiotals år av resultat från cancerbehandlingar och sedan erbjuda läkare ett väl underbyggt underlag för beslut om behandling – allt inom loppet av några sekunder.

– Det kan ta år för de senaste upptäckterna inom onkologi att nå ut till praktikerna. Kombinationen av omdanande teknologi som den Watson erbjuder, med vår canceranalys och beslutsprocess har potential att revolutionera tillgängligheten av information för behandling av cancer i samhällen över hela landet och runt om i världen, säger Craig B.Thompson, VD för Memorial Sloan-Kettering Cancer Center.

I samarbete med det amerikanska vårdförsäkringsföretaget Wellpoint kommer systemet att lanseras på marknaden senare i år, vilket gör det möjligt för andra kliniker och forskningsinstitut att koppla upp sig mot informationen.

– I slutänden räknar vi med att denna omfattande, evidensbaserade metod i grunden förbättrar cancervården genom att påskynda spridningen av förändrad praxis i forskning i en aldrig tidigare skådad takt, säger Craig B.Thompson.

Källa: IBM

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *