Irene Svenonius ger inte upp

Irene Svenonius, finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting (SLL), låter sig inte nedslås av turerna kring Nya Karolinska. Tvärtom. Målet att SLL ska bli Sveriges bästa upphandlare kvarstår.
Offentliga affärer fick en pratstund med henne på Elmia i Jönköping där hon höll ett anförande på årsdagarna med Sveriges Offentliga Inköpare (SOI) inför närmare 900 deltagare.
Irene Svenonius var inte finanslandstingsråd då OPS-upphandlingen av Nya Karolinska gjordes men tycker det är tråkigt att Nya Karolinska blivit ett partipolitiskt slagträ. Hon är tydlig med att mycket kunde ha gjorts annorlunda. Dessutom berättar hon att SKL gjort bedömningen att regeringen kan agera i strid mot grundlagens intentioner när den tillsätter en utredning utanför sitt kompetensområde.
Den KS-granskning som tillsatts berör ju en självstyrande landstingskommun och inte någon av regeringens domäner. I stället borde regeringen hylla alla de medarbetare som gör ett jättejobb och bl.a. ger Sveriges bästa hjärtsjukvård. Den forskning och innovation som bedrivs på Nya Karolinska är viktig för hela sjukvården men också för svensk industri.

Tror på bättre hushållning
Optimismen är inte att ta miste på när man lyssnar på Irene Svenonius. Med sin tjänstemannabakgrund som bl.a. stadsdirektör i Stockholm stad kan hon regelverk och formalia. Som moderat politiker brinner hon för bättre hushållning med skattemedel och en effektivare verksamhet. Och här kan offentlig upphandling åstadkomma massor.
En ny inköpspolicy är utarbetad och beslutas den 8 maj i landstingsfullmäktige. Där vill man ta ett större och mer fokuserat grepp om inköpen.
– Det handlar inte bara om upphandlingstillfället utan om att se till hela processen, förklarar Irene Svenonius en stund innan hon ska gå ut på Elmias stora scen och prata upphandling för praktiker från hela landet.

Kategoristyrning
Kategoristyrning blir ett nyckelbegrepp i det nya konceptet. Genom att arbeta med kategorier av produkter och tjänster och följa dessa mer noggrant ska man kunna få ett bättre grepp om inköpsprocessen.
– Det är viktigt att SLL är affärsmässigt och ser var vi ska göra centrala gemensamma upphandlingar och vilka inköp som kan ske inom varje nämnds område, förklarar finanslandstingsrådet.

Simply the best
När Irene Svenonius en stund senare kommer ut på scengolvet är det till låten Simply the Best med Tina Turner. Alla talare har fått välja en introlåt och för Irene Svenonius var denna klockren, berättar hon.
Utmaningarna är stora i en organisation med 44 000 anställda, en budget på hundra miljarder kronor och 2,3 miljoner invånare som samtliga berörs av SLL:s huvudverksamheter: kollektivtrafik (dagligen) och sjukvård (någon gång i livet).
Hon erkänner utan omsvep att SLL tidigare genomfört för många direktupphandlingar och fått för många upphandlingsböter. Antalet överprövningar har varit för många. Nu blir det ändring på det.

Upphandlingens höjdhopp
– Att följa lagen är självklart, men själva ”höjdhoppet” i upphandling är att få ut det mesta möjliga av skattepengarna, menar Irene Svenonius.
På varje nämnd har man tillsatt en ”vaktpost”, en person som är ansvarig för att det inte ska genomföras otillåtna direktupphandlingar. Dialogen med leverantörerna ska öka. Relationen till leverantörerna ska vara god, men som beställare ska SLL vara tuff och kräva leverans.
– Vi ska våga utmana leverantörerna att hoppa höjdhopp och att vara innovativa. Även vårdvalen ska präglas av ständig förbättring.
 
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *