IT är en riskfaktor i vården

Var fjärde dag anmäler vårdgivare IT-problem som orsakat risker eller rent av skador för patienter, rapporterar konsultföretaget Transcendent Group som presenterar resultatet under den pågående e-hälsomässan Vitalis.

Konsultföretaget Transcendent Group har undersökt samtliga lex Maria-anmälningar som inkom till Socialstyrelsen under 2010 och identifierar ett hundratal anmälningar där IT på olika sätt orsakat skada eller risk för patienternas säkerhet.

Situationer hämtade ur anmälningarna är till exempel att fel dos räknas fram för mediciner eller en pågående hjärtbehandling störs av IT-driftsproblem.

Stort mörkertal
IT är idag en självklar del av sjukvården och har skapat möjligheter till en bättre och effektivare vård. Men den ökande användningen av IT inom sjukvården har samtidigt skapat nya risker och blivit till ett växande problemområde, konstaterade Socialstyrelsen i en rapport redan 2009.

Då slumpade Socialstyrelsen ut 134 av cirka 1500 inkomna lex Maria-anmälningarna för en djupare analys. Granskningen gav indikationer på att 10‒20 procent av alla lex Maria-anmälningar var relaterade till IT-problem. Socialstyrelsens konstaterade även att mörkertalet var stort då de flesta problem aldrig anmäldes.

Hantera riskerna
Transcendent Group, ett företag specialiserat på frågor kring riskhantering och informationssäkerhet, har nu undersökt samtliga lex Maria-anmälningar som inkom till Socialstyrelsen under 2010 och kan presentera siffror som visar att IT-problematiken är både utbredd och allvarlig.

Företagets genomgång identifierar ett hundratal anmälningar där IT på olika sätt orsakat skada eller risk för patienternas säkerhet. I cirka 30 procent av anmälningar har incidenterna medfört allvarlig skada eller sjukdom och i cirka 70 procent hade de kunnat medföra allvarlig skada eller sjukdom enligt den allvarlighetsgradering som vårdgivarna anger då de lex Maria-anmäler händelser.

Vitalis pågår denna vecka
Den här veckan pågår Nordens största mässa om eHälsa, Vitalis, i Göteborg. Tredagarskonferensen innehåller ett fullspäckat program med seminariespår och ett hundratal utställare. Vitalis firar 10-år i år och kan konstatera att intresset för konferensen har växt enormt. Årets mässa är drygt tre gånger större än premiärmässan 2003.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *