IT för en grönare förvaltning

Regeringen har fattat beslut om IT för en grönare förvaltning – agenda för IT för miljön 2010-2015.

Agendan innehåller mål och rekommendationer inom områdena anskaffning av IT, IT-drift och -användning samt resfria möten. Målet med agendan är att miljöanpassad IT ska användas för att minska statlig miljöbelastning.

– Alla politikområden måste hjälpa till att nå våra högt satta klimatmål, så även IT-politiken. Framförallt är IT ett viktigt hjälpmedel för att uppnå effektiviseringar inom bland annat energi, byggande och transporter. Offentlig sektor både kan och bör vara ett föredöme i att använda energieffektiv IT i sitt miljöarbete, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Agendan riktar sig främst till de myndigheter som lyder under miljöledningsförordningen och som därmed årligen rapporterar sitt miljöarbete till Naturvårdsverket och berörda departement. Nu uppmanar regeringen myndigheterna att även inkludera IT-specifika miljöinsatser i denna rapportering. Övriga myndigheter och andra organisationer uppmuntras också att följa regeringens rekommendationer.
I samband med att agendan beslutas får också Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram indikatorer för att kunna mäta efterlevnaden av agendan. Uppföljning och mätning av resultat är viktigt för att kunna följa utvecklingen och eventuellt vidta ytterligare åtgärder på området IT för miljön.

IT för en grönare förvaltning – agenda för IT för miljön 2010-2015 finns tillgänglig på www.regeringen.se/gronit

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *