IT-säkerheten sitter i detaljerna

De flesta som använder internet har antagligen noterat att adressfältet i webbläsaren inleds med bokstäverna http eller https. Skillnaden är ”bara” en bokstav, men i själva verket har detta ”s” en stor betydelse för internetsäkerheten.

Hypertext Transfer Protocol (http) kan beskrivas som själva grunden för internet. Det är detta protokoll som kommunicerar med den aktuella webbservern så att den visar rätt sida när du skriver in en adress i webbläsaren. Den första dokumenterade versionen av protokollet släpptes 1991 och i takt med utvecklingen av http ökade säkerhetstänkandet. Det ledde fram till https som betyder Hypertext Transfer Protocol Secure. Https använder sig av tvåvägskryptering i kommunikationen med en server för att skapa en säkrare internettrafik. Krypteringen skyddar informationen från obehörig insyn och attacker med syfte att avlyssna trafiken eller att ändra innehållet i den.

S:et gör skillnaden
De senaste årens debatt om integritet på nätet har fått stora aktörer som Google och Yahoo! att börja använda kryptering och https för att bland annat skydda sina webbläsare och e-postservrar. Av olika anledningar, exempelvis kortare laddningstid, använder dock fortfarande många webbplatser http i stället för https, vilket kan vara bra att tänka på när man använder internet. Det där s:et kan alltså vara skillnaden mellan att hålla organisationens kommunikation privat eller att riskera obehörig insyn och visar på hur viktigt det är att även känna till detaljerna inom IT-säkerhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *