IT-stöd för bättre jämförelser i offentlig sektor

Besparingskrav är ett välkänt tema för offentlig sektor. I Sverige innebär det ofta att myndigheter, regioner och kommuner får lösa problemen på egen hand. Med bättre IT-stöd blir jämförelser och samarbeten enklare. Mer ändamålsenliga upphandlingar av IT-stöd underlättar.

Det framhåller Alexander Drevstad, försäljningschef för offentlig sektor på Unit4 i Norden, i denna opinionsartikel.

I Sverige slår vi oss ofta för bröstet för att vi har haft vår offentlighetsprincip under lång tid. Och den är naturligtvis bra på många sätt. Jämfört med många andra länder är myndighetsutövningen i Sverige transparent i många avseenden. Men det finns ett problem. Eftersom vi har en decentraliserad förvaltningsmodell blir jämförelser mellan olika myndigheter, regioner och kommuner problematiska, av flera orsaker. Det gör det svårare för de olika organisationerna att lära av varandra och att ta rygg på de mest framgångsrika.

Olika sätt att redovisa
Till att börja med innebär den jämförelsevis svaga, eller mindre hårda, centralstyrningen att jämförbara verksamheter mycket väl kan mäta och redovisa sin verksamhet på olika sätt, vilket gör jämförelser krångliga. Det kan till exempel gälla olika regioner, som egentligen ägnar sig åt samma typ av verksamhet.

Att den stora självständigheten även innebär att det finns ett myller av olika tekniska lösningar som fungerar dåligt tillsammans är ytterligare en försvårande omständighet. Det blir svårt att få fram data, även om mätetalen egentligen är jämförbara.

Det här problemet förvärras i en tid då nedskärningar inom offentlig verksamhet ofta ses som den viktigaste besparingsåtgärden, samtidigt som behoven bara tycks öka. Pandemin har satt fokus på den här problematiken, men den gav sig till känna innan Corona och kommer att fortsätta göra det efter att pandemin förhoppningsvis klingat av.

Global undersökning
Besparingstrenden inom offentlig sektor är en global företeelse, vilket framgår av undersökningen “State of the Digital Nation” som utförts av Vanson Bourne på uppdrag av Unit4. Undersökningen har 800 beslutsfattare inom offentlig sektor i Europa, Nordamerika och Australien som deltagare.

I det här läget behövs det självklart jämförelser av olika verksamheter. Samtidigt finns det stora fördelar med den svenska modellen, vad gäller lokal anpassning och bred delaktighet i hur verksamheter utformas. Hur ska man göra för att få det bästa av båda världar?

IT-lösningar kan bidra
Ändamålsenliga IT-lösningar kan definitivt bidra på ett positivt sätt. Om det är enklare att få fram data som är standardiserade i hög utsträckning blir det också enklare att göra jämförelser. För att få till ett sådant IT-stöd behöver, åtminstone, fyra viktiga krav uppfyllas:

* Baskraven för IT-stöd, applikationer och system, måste uppfyllas. Annars finns det inte ork för mer avancerad användning, som rapportering och dataanalys.

* Det måste finnas funktionalitet för rapportering och dataanalys.

* För att de ovanstående kraven ska uppfyllas måste ändamålsenliga upphandlingar av IT-stöd vara enkla att genomföra.

* IT-stödet måste vara modernt, uppdaterat och flexibelt, så att det kan anpassas till förändrade omständigheter. Organisationer som får kämpa med det kommer att ha mindre resurser till övers för rapportering och dataanalys.

Färdigpaketerad molnlösning
Det är min personliga uppfattning att lösningar som Unit4:s ”kommunmoln” bidrar till att uppfylla kraven ovan. Den kan beskrivas som en färdigpaketerad molnlösning för affärssystem, avsedd för kommuner. Även om vi har flera olika branschlösningar så bygger just kommunlösningen på erfarenheter från våra tidigare implementeringar hos kommuner. Lösningen utvecklas och underhålls utifrån applikationsområden inom kommuner över tid. Ju mer en leverantör kan packa in i en färdig lösning, desto större chans att den fungerar bra, förutsatt att funktionaliteten är den rätta. 

Det finns självklart många fler faktorer än IT-stöd för att förenkla dataanalys och jämförelser inom offentlig sektor. Men om offentliga organisationer i högre utsträckning ser IT-stöd som ett viktigt verktyg för utveckling av sina verksamheter och väljer rätt lösningar så är i alla fall ett problem om inte undanröjt, så i alla fall reducerat.

Alexander Drevstad, försäljningschef på Unit4 Norden 

Alexander Drevstad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *