Jämställdhet från teori till praktik

I SKL:s nya rapport Strategiskt jämställdhetsarbete – lärdomar från en utbildningssatsning berättar 16 jämställdhetsstrateger hur de omsätter teori i praktiskt jämställdhetsarbete.

Kommuner, landsting och regioner är betydelsefulla aktörer när det gäller att skapa ett samhälle där kvinnor och män har samma makt över samhället och sina egna liv.

Mellan åren 2009 och 2011 genomförde Sveriges Kommuner och Landsting en särskild utbildningssatsning för att öka kunskaperna om strategiskt jämställdhetsarbete hos de som arbetar lokalt och regionalt med frågan.

Praktiskt jämställdhetsarbete
I SKL:s nya rapport ”Strategiskt jämställdhetsarbete – lärdomar från en utbildningssatsning” har 16 av deltagarna intervjuats. De berättar vad som har skett sedan de gick utbildningen, hur de arbetar i dag och hur de omsatt teorier om genus, makt och förändring i praktiskt jämställdhetsarbete.

– Vi ser hur viktigt det är att jämställdhetsarbetet drivs aktivt av jämställdhetskunniga politiker och chefer, så att styrning och ledning resulterar i hållbar jämställdhet. Det är styrning i kombination med kunskaps- och metodstöd som ger konkreta förändringar i verksamheten, säger Ulrika Johansson, sektionschef för hälsa och jämställdhet på SKL.

I en inledande analysdel presenteras värdefulla teorier och metoder som utvecklades under utbildningens gång för att bygga broar mellan teori och metod, forskare och praktikern.
Källa: www.skl.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *