Jämställt budgetarbete

Med våren följer budgetarbete och i flera kommuner har man fattat beslut om att analysera hur de offentliga resurserna fördelas ur ett jämställdhetsperspektiv.

Förra veckan arrangerades en konferens om budgetarbete med jämställdhetsperspektiv av Örebro kommun, Karlskoga kommun, Kristinehamns kommun, Askersunds kommun och Örebro läns landsting. I dessa kommuner och landstinget pågår ett utvecklingsarbete och samarbete för jämställdhetsintegrering.

– Syftet är att kvalitetssäkra vårt budgetarbete, så att vi ger service på lika villkor, att behov och prioriteringar samspelar med fördelningen av våra offentliga resurser, skriver man i ett pressmeddelande.

Konferensen är startskottet för ett utvecklingsarbete som kommer att pågå under 2012–2013 och vänder sig till politiker och tjänstemän i samarbetsorganisationerna.

För att synliggöra oskäliga könsmässiga skillnader har Örebro läns landsting beslutat att all statistik i verksamheten ska redovisas könsuppdelat och en så kallad gender budgeting-analys ska göras inom områdena stroke, rehabilitering och hjälpmedel.

Även Umeå kommun tillämpar gender budgeting från och med 2012.

– I och med att vi använder gender budgeting blir Umeå en av de första kommuner som vågar synliggöra skillnaderna i hur resurser fördelas mellan kvinnor och män i de kommunala budgetarna. Det är ett nödvändigt steg för att fördjupa vårt jämställdhetsarbete, säger Tamara Spiric, kommunalråd och ordförande i jämställdhetsutskottet i ett pressmeddelande.

Under 2010 genomförde bland andra Karlskoga kommun och Botkyrka kommun, med stöd från Sveriges Kommuner och Landsting, liknande analyser av delar av den kommunala verksamheten.

Gender budgeting är en strategi för att synliggöra hur offentliga verksamheter och offentliga resurser når ut till kvinnor och män, (i alla åldrar) och hur de möter upp kvinnor och mäns behov och preferenser (prioriteringar) samt om den aktuella fördelningen stöder utvecklingen mot ett jämställt samhälle. En förutsättning för att kunna genomföra gender budgetanalyser är att det finns tillgång till könsuppdelad statistik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *