Järfällas socialdirektör årets IT-personlighet

Användarföreningen KommITS har utsett Järfällas socialdirektör Åke Svenson till Årets IT-personlighet. IT-arbetet i kommunen har lett till att förkorta väntetiden för medborgarna när de ansöker om socialtjänster.

Järfällas socialdirektör Åke Svenson har utsetts till årets IT-personlighet för sitt arbete med att införa IT-stöd och på så sätt förkorta handläggningstider inom socialtjänsten. Ett steg i utvecklingen är tjänsten som gör det möjligt för Järfällaborna att ansöka om och beviljas trygghetslarm på fem minuter via datorn.

Den nyblivna IT-personligheten vill dela äran med resten av Järfälla kommun.

– Jag är glad och stolt för utmärkelsen. Jag känner att jag delar den med medarbetare, kollegor och politiker i Järfälla kommun. Att göra vardagen enklare för Järfällas invånare är en viktig del av kommunens E-strategi. Vi har därför ett klimat som stödjer verksamhetsutveckling med stöd av IT, säger Åke Svensson i ett pressmeddelande.

KommITS är en användarförening med syfte att tillvarata kommuners intresse i IT-frågor med representanter för cirka 150 kommuner. Föreningen fungerar som ett forum för erfarenhetsutbyte för IT-ansvariga i kommunerna och består av en styrelse som väljs vid föreningens årsmöte.

Den fullständiga motiveringen löd:

Åke Svenson har på ett fördömligt sätt infört IT-stöd som ett arbetsredskap för verksamheterna, politikerna och medarbetarna samt aktivt främjat verksamhetsutvecklingen med hjälp av IT. Åke har även arbetat aktivt för att förbättra IT-arbetsmiljön och säkerställa Grön IT. Utvecklingen har lett till att förkorta handlings- och beslutsvägar för medborgarna. Medborgarna upplever förkortade handläggningstider och en närmare kontakt med myndigheten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *