Järnvägs­satsningar spränger budget

Riksrevisionen har granskat 28 järnvägsprojekt och konstaterar att de inte håller budget. I genomsnitt landade kostnaderna på 55 procent mer än planerat, i absoluta belopp handlar det om 2,8 miljarder kronor.

En ny granskning från Riksrevisionen visar på ett flertal brister i kontrollen och uppföljningen av kostnader i stora järnvägsinvesteringar. Trots att problemen varit kända i decennier har inte tillräckliga åtgärder vidtagits av regeringen och Trafikverket.

– Vår granskning av kostnadskontrollen i väginvesteringar nyligen visade på liknande problem som för järnvägsinvesteringar. I båda fallen handlar det om miljardbelopp och vi kan konstatera att det finns en risk för att skattebetalarnas pengar inte används effektivt. Bristen på uppföljning gör det svårt att dra lärdom av gjorda erfarenheter, vilket försvårar effektiviseringsarbetet, säger riksrevisor Claes Norgren.

Riksrevisionen konstaterar dock att Trafikverket har börjat arbeta aktivt med att identifiera och prissätta osäkerheter och risker samt följa upp kostnadsutvecklingen i enskilda projekt med större precision. Regeringen bör i sin tur förbättra uppföljningen och underlätta en ökad precision i budgeteringen av järnvägsprojekten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *