Jobba förebyggande med rätt metoder

– Hitta inte på något själva, utgå från en vetenskapligt grundad teoribildning! Det sa Ulf Ljungberg, Malmö stad, som tillsammans med kollegan Mats Glans höll ett seminarium om att använda rätt beslutsunderlag till förebyggande insatser.
Fortsättningen på dagen på Trygg & Säker i Malmö bjöd på flera intressanta föredrag kring förebyggande arbete, inte minst med unga.
Ulf Ljungberg och Mats Glans arbetar i Stadskontoret i Malmö med trygghet och säkerhet. Malmö är en kompakt stad utan förorter där stadsdelarna ser mycket olika ut med helt skilda problembilder och orsakssamband.
– Fokusera på orsakerna, inte på yttringarna, manade Mats Glans.
Åhörarna fick veta hur Malmö stad genom åren samlat in data genom bl.a. enkäter bland elever. På så sätt har man en bra bild av var och en av stadsdelarna. Det krävs för att göra rätt insatser.

Forskningsbaserat
De arbetar inom ramen för CTC (Communities that Care) som är en forskningsbaserad preventionsmodell som ger lokalsamhället verktyg att arbeta med ungdomars ohälsa och beteendeproblem genom att fokusera på empiriskt identifierade risk- och skyddsfaktorer.
Innan de äntrat scenen hade publiken fått höra Knut Sundell, SBU, (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) som varnade för studier som inte håller tillräcklig kvalitet. Om sådana ligger till grund för hur man till exempel ska hantera stökiga ungdomar så riskerar insatserna att bli ineffektiva eller till och med skadliga, påpekade han.

USA-professor
Om CTC berättade professor J David Hawkins från University of Washington, Seattle, både fängslande och intressant. Även han pekade på vikten av att arbeta med metoder som har vetenskapligt stöd. Då kommer man att kunna se tydliga resultat. Men det måste få ta tid, inte mindre än tre år.
Professorn visade några exempel på städer där man arbetat i enlighet med CTC och kunde visa på hur droganvändning, alkoholkonsumtion, aggressivt beteende med mera märkbart gått ner.
Han vände sig till Ulf Ljungberg och Mats Glans och önskade Malmö stad lycka till med det förebyggande arbetet.
– Ge aldrig upp, var hans slutkläm.
Bilden: Moderatorn Annika Nordgren Christensen och professor J David Hawkins från University of Washington, Seattle.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *