Jobbar för hållbar köttproduktion

Svensk köttproduktion minskar trots att konsumtionen länge ökat. Importerat kött står för ökningen. Självförsörjningsgraden har minskat och lantbrukarna har svårt att konkurrera med det billigare, importerade köttet.
– Om animalieproduktionen minskar ännu mer, kommer i förlängningen även arbetstillfällen försvinna. Och utan att ha betande djur kvar, så kan vi inte behålla våra öppna landskap, säger Julia Jansson, projektledare i en satsning på animalieproduktion i Västra Götaland.
Bakom satsningen ligger Länsstyrelsen och regionen i Västra Götaland. OFFENTLIGA AFFÄRER ställde några frågor till Julia Jansson med anledning av hennes nya uppdrag.
Hur känns det att få jobbet som projektledare gällande animalieproduktion i VG Region?
– Det känns väldigt kul och utmanande. Västra Götaland är ett stort jordbrukslän med bra förutsättningar för att bedriva en hållbar animalieproduktion.  Det vore väldigt negativt för både arbetstillfällena och landsbygden om produktionen fortsätter att minska. Jag hoppas att jag med min bakgrund som kommunikatör kan bidra med nya idéer och infallsvinklar.
Hur kommer du att jobba rent konkret?
– Mitt jobb handlar till stor del om kartläggning och informationsspridning kring frågor kopplade till den svenska animalieproduktionen, dess villkor och mervärden. Konkret kan det handla om att anordna temadagar, nätverksträffar och undersöka nya metoder och arbetssätt.  Ett exempel på en fråga jag kommer titta närmare på är hur producenter kan nå ut till konsumenter på nya sätt, via nya kanaler.
Är det en minskad köttkonsumtion som ligger bakom satsningen?
– Nej, så är det inte, tvärtom. Den svenska produktionen har minskat, men köttkonsumtionen i Sverige har ökat under en längre tid, trots larm om att vi borde äta mindre kött. Tyvärr är det importerat kött som står för konsumtionsökningen. Självförsörjningsgraden och den inhemska animalieproduktionen har minskat kraftigt! Lantbrukarna har svårt att konkurrera med det billigare, importerade köttet. Om animalieproduktionen minskar ännu mer, kommer i förlängningen fler arbetstillfällen i andra delar av livsmedelskedjan försvinna. Dessutom så får det konsekvenser för landskapet och den biologiska mångfalden – utan betande djur kan vi inte behålla våra öppna landskap.
– Jag tycker att konsumtionsvalen i butik kan ske på ett mer medvetet sätt. Om vi vill ha en hållbar produktion med bra djuromsorg i vårt land, så behöver fler kunder välja att konsumera svenskt.
En längre version av artikeln kommer att publiceras i nr 1 (2015) av OFFENTLIGA AFFÄRER.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *