Jönköping föreslås bli region

Landstinget i Jönköpings län ansökte för ett år sedan om att bli region och ta över det regionala utvecklingsansvaret från och med 2015. Nu har Socialdepartementet arbetat fram en skrivelse som skickas på remiss. Nu väntar fler landsting på att deras ansökningar också ska behandlas.

Skrivelsen utmynnar i förslag om att lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län även ska omfatta Landstinget i Jönköpings län. Avgörande för departementets bedömning är att ansökan från Jönköping visar på ett regionalt och lokalt initiativ som har ett brett stöd i landstingsfullmäktige och bland länets kommuner.

– Landstinget i Jönköpings län ansökan har en stark lokal och regional förankring och bör beviljas, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

I början av nästa år kommer departementsskrivelser som behandlar övriga ansökningar som har lämnats in. Det handlar om landstingen i Norrbottens län, Gävleborgs län, Östergötlands län, Västernorrlands län och Örebro län. Det är riksdagen som slutligt tar ställning till ansökningarna.

– Departementsskrivelsen om Landstinget i Jönköpings län är en signal om att förberedelsearbetet inför 2015 kan intensifieras även i andra berörda län, säger Anders Knape.

Källa: SKL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *