Kammarkollegiet svarar på kritiken

Små och medelstora företag förekommer på ramavtalen och är inte på något sätt ovanliga inom IT-upphandlingen. Om man anser att nischade (IT)- företag är detsamma som SME med hög specialisering så har vi historiskt haft den sortens leverantörer på våra IT-ramavtal. Det framhåller Hans Sundström, enhetschef IT-upphandlingen, Kammarkollegiet, Statens inköpscentral, i detta genmäle på en tidigare artikel (se här nedan).

Här följer Hans Sundströms svar oavkortat.


Svar på ”Nischade IT-företag utestängs”’

Vi avgränsar vårt svar till huvudfrågan i artikeln om nischade IT-företag utestängs i upphandlingar. Kammarkollegiet och Statens inköpscentral välkomnar alla företag, stora som små, att delta i våra ramavtalsupphandlingar.

Definitionen nischade företag är i sig själv svår eftersom det kan betyda så många olika saker beroende på upphandlingsområde och upphandlingsföremål. Det Statens inköpscentral upphandlar inom ITK-sektorn är produkter och tjänster från stora och små företag.

Små och medelstora företag, så kallade SME, förekommer på ramavtalen och är inte på något sätt ovanliga inom IT-upphandlingen eller på vår andra upphandlingsenhet Varor och tjänster. Om man anser att nischade (IT)- företag är det samma som SME med hög specialisering så har vi historiskt haft den sortens leverantörer på våra IT-ramavtal.

Nyckeln för att kunna upphandla SME med hög specialisering är, inom ramen för vårt uppdrag, dels ett tämligen unikt utbud från SME leverantören dels, en relativ stor efterfrågan från myndigheterna. Ett bra exempel är upphandlingsområdet Programvaror och Tjänster där det tidigare under två ramavtalsperioder fanns ramavtal för Öppen programvara som mestadels bestod av SME med hög specialisering som efterfrågades av myndigheterna.

Öppen programvara går nu att avropa på nuvarande ramavtal inom Programvaror och tjänster. För att förstå omfattningen av SME i vår verksamhet måste också underleverantörsledet beaktas. Vi uppskattar antalet underleverantörer på våra ramavtal till några tusen, flera av dessa underleverantörer är SME med hög specialisering.

Enligt förordningen om statlig inköpssamordning har Statens inköpscentral en skyldighet att beakta små och medelstora företags möjligheter att delta i ramavtalsupphandlingar. Även den nationella upphandlingsstrategin har som ett inriktningsmål att skapa förutsättningar för små och medelstora företag att konkurrera om offentliga kontrakt. Statens inköpscentral gör årsvisa uppföljningar av andelen SME som har ramavtal med Statens inköpscentral. Totalt antal ramavtal som är publicerade på avropa.se är i oktober 2020 2.335, antalet publicerade unika leverantörer på avropa.se är 804 som är verksamma inom 33 områden. En övergripande SME-analys av samtliga ramavtal på Statens inköpscentral anger att summan av antal SME leverantörer är 695 (upp till 199 anställda), varav 52 SME leverantörer av totalt 78 härrör från IT-området.

Totalt antal avtal publicerade på avropa.se: 2 335

Antal publicerade unika leverantörer: 804

Områden: 33

Vi vill också nämna den nya möjlighet som 4 kap. 15 § LOU ger oss i upphandlingar, dvs. att den anbudsgivare som vill lämna anbud på fler än ett anbudsområde ombeds rangordna anbudsområdena, vilket syftar till att öka antalet unika leverantörer samt möjliggöra för mer specialiserade leverantörer att lämna anbud och tilldelas kontrakt för det anbudsområde där de har sin specialistkunskap.

Vi har använts oss av den här möjligheten som LOU ger oss vid två stora ramavtalsupphandlingar inom IT-området. Vi tycker att resultat har varit bra och tror också att vi kan utveckla den här möjligheten och på så sätt få flera specialiserade SME in på våra ramavtal.

Avslutningsvis är ett ökat SME-deltagande på våra ramavtal något som vi ständigt arbetar med och där vi kontinuerligt bedriver verksamhetsutveckling för att möjliggöra deltagande i våra upphandlingar som också kan leda till ett ramavtal.

Hans Sundström
Enhetschef IT-Upphandlingen
Kammarkollegiet
Statens inköpscentral

 

Fotnot: Den tidigare artikeln publicerades den 19 oktober:

https://www.offentligaaffarer.se/2020/10/19/nischade-it-foretag-utestangs/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *