Kammarkollegiet upphandlar pr-tjänster

När Kammarkollegiet nya omfattande uppdrag träder i kraft vid årsskiftet känner myndigheten behov av att köpa kommunikationstjänster och påbörjar nu en upphandling.

Idag har Kammarkollegiet närmare 30 olika uppdrag från främst finansdepartementet och från årsskiftet får myndigheten dessutom ansvar för samordning av statlig ramavtalsupphandling. Kammarkollegiet har vuxit till cirka 300 anställda, från cirka 150 för ett par år sedan. Med dessa förändringar följer ökade krav på kommunikationsinsatser såväl internt som externt. Som stöd för detta avser Kammarkollegiet att upphandla kommunikationsbyråtjänster.

Upphandlingen är uppdelad på två områden: Strategisk kommunikationsrådgivning samt informations- och kommunikationstjänster. Kammarkollegiet har för avsikt att teckna ramavtal med maximalt fem leverantörer per område. Anbudsgivaren ska stödja Kammarkollegiets olika verksamheter i arbetet gällande informations- och kommunikationsfrågor för att bidra till Kammarkollegiets övergripande och de olika verksamheternas mål och utveckling.

Kammarkollegiets totala kostnader för informations- och kommunikationstjänster uppskattas till 4 miljoner kronor per år det vill säga totalt cirka 20 miljoner kronor. Ramavtalen kommer att gälla i två år från avtalens giltighet med möjlighet för Kammarkollegiet att förlänga avtalet med upp till ytterligare 1 + 2 år.

 

Källa: Kammarkollegiet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *