Kammarrätten ger ESV rätt

Kammarrätten ger ESV rätt i upphandlingen av ramavtal för e-handelstjänst

Pressmeddelande

Kammarrätten har meddelat dom i överprövningen av ESV:s upphandling av statliga ramavtal för e-handelstjänst. Domen innebär att ESV får teckna ramavtal med eBuilder Sweden AB, Logica Sverige AB samt Visma Proceedo AB.

– Vi är mycket glada över detta besked, meddelar Mats Wikström, generaldirektör på ESV. Nu kan vi fortsätta arbetet med att införa e-beställningar i staten till slutet av 2013.

ESV har regeringens uppdrag att leda och samordna statens införande av elektroniska beställningar. En viktig del i detta arbete är att säkerställa att statliga myndigheter har tillgång till ändamålsenliga IT-stöd inom området.

Genom statliga ramavtal underlättas införandet för enskilda myndigheter. ESV kommer att presentera de nya ramavtalen för myndigheterna under våren.

ESV genomförde ramavtalsupphandlingen av e-handelstjänst under våren 2010 och fattade beslut om att teckna ramavtal med de tre leverantörerna 17 juni 2010. Upphandlingen överprövades i juni 2010.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *