Kammarrätten prövar inte upphandlingen av Elevdatorer och surfplattor


Kammarrätten i Stockholm har beslutat att inte lämna prövningstillstånd till de två leverantörer som ansökt om detta efter förvaltningsrättens dom i SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) upphandling Elevdatorer och surfplattor 2012.

– Vi har fått ytterligare en bekräftelse på att vårt arbetssätt uppfyller LOU:s krav på transparens m.m. vilket är bra, säger Pia Hedström, Chefsjurist på SKI. Vår förhoppning är nu att leverantörerna inte väljer att gå vidare till Högsta förvaltningsdomstolen och ytterligare fördröjer avtalsstarten och försörjningsbehovet för Sveriges kommuner m.fl., säger Pia Hedström. Inget skulle glädja oss mer än att kunna erbjuda ett ramavtal inom detta område före jul.

Leverantörerna har begärt prövningstillstånd för att bl.a. få SKI:s arbetssätt prövat. Leverantörerna anser att det är oklart vilka myndigheter som är avropsberättigade i upphandlingen och att upphandlingen av  den anledningen brister i transparens. Kammarrätten delar uppenbarligen förvaltningsrättens syn på saken och finner inte skäl att lämna prövningstillstånd på denna grund eller någon av de övriga anförda grunderna.

– Denna fråga har nu prövats ett flertal gånger och vi hoppas att leverantörer i allmänhet förstått en inköpscentrals  arbetssätt, avslutar Pia Hedström.

Källa: SKL Kommentus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *