Kamp mot korruption i Agenda 2030

Nu har regeringen publicerat sin första rapport om genomförandet av Agenda 2030 – både avseende det nationella arbetet och Sveriges roll i det globala arbetet med genomförandet av agendan.
De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.
Sveriges rapport till FN om arbetet med Agenda 2030. Regeringens redovisning av Sveriges arbete med att genomföra Agenda 2030 och att uppfylla de globala målen sattes till den 10−20 juli 2017 vid FN:s högnivåforum för hållbar utveckling, HLPF.
Som underlag för redovisningen togs en rapport fram i nära samverkan med myndigheter, kommuner och landsting, civilsamhällesorganisationer, näringslivet, fackföreningar samt universitet och högskolor.

Natali Phalén, gd på Institutet mot mutor, IMM.
Önskade större fokus
Natali Phalén, generalsekreterare IMM, ser positivt på att vikten av arbetet mot korruption uppmärksammas i rapporten liksom regeringens förväntan på svenska företag att tillämpa en tydlig antikorruptionspolicy samt interna kontrollsystem, men hade önskat ännu större fokus på frågan.
– Ett korruptionsfritt samhälle är en förutsättning för genomförandet av de flesta målen i agendan, säger hon.
I Agenda 2030-delegationens nulägesbeskrivning och förslag till handlingsplan efterlystes en nationell strategi för bekämpning av korruption, något som inte berörs i regeringens rapport.
– Framtagande av en sådan strategi skulle vara ett tydligt och välkommet ställningstagande, avslutar Natali.
Bilden på förstasidan (beskuren): Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, samt vice stats­minister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.