Kan häva kontrakt om sociala krav ej uppfylls

Vi kan häva kontrakt och vi har hävt kontrakt. Det sa Catarina Sundberg, Avdelningschef Inköp Väst på Trafikverket i sitt inlägg på SOI:s årsdagar i Göteborg på tisdagen.
De tillfällen då Trafikverket hävt kontrakt har det handlat om säkerheten. Men det är inte uteslutet att göra det även när det gäller sociala krav, förklarade Catarina Sundberg.
Bakgrunden är att regeringen 2015 gav Trafikverket i uppdrag att vid offentlig upphandling arbeta för ökad sysselsättning för personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden och därmed bidra till minskad arbetslöshet. Med en bonus på 30 000 kronor per månad menar Trafikverket att man skapar ett ordentligt incitament.
Henrik Karlsson, inköpschef i Helsingborg och avgående ordförande i SOI, konstaterade att man vanligen använder piska för att ställa sociala krav, men menade att just här använder Trafikverket mera morot.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.