Kan Sverige upphandla snabbtåg?

Klarar Sverige verkligen att på egen hand projektera och upphandla ett system för höghastighetsjärnväg? Det ifrågasätter Lennart Asplund och Lars Bergkvist, ledamot, respektive ordförande, i Fjärde Tankesmedjan.
– Ett skäl till att vi inte upphandlat höghastighetsjärnväg tidigare är självfallet vår låga befolkningstäthet, men, nu har våra politiker efter år av bristande anslag för underhåll på befintliga banor fört fram att höghastighetsjärnväg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö är lösningen på alla problem, trots notan på minst 230 miljarder, påpekar de båda.
”Politiken har gått vilse”
I en debattartikel hävdar de att vi befinner oss limbo.
– Den nya regeringen som tillträdde med stöd av C och L har inte bekänt färg ännu, men ute i kommunerna planeras som om beslutet redan är taget. I exempelvis Linköpings kommun så är Ostlänken en del av stadens vision eller kanske en förutsättning för stadens vision, konstaterar de bägge. Ja, Linköping räknar även med att få en tunnel under staden för 15 miljarder – då kan man verkligen prata om att politiken gått vilse, menar Asplund och Bergkvist.
Upphandlingen central fråga
Frågan om projektets upphandling är central, menar debattörerna.– Vi frågar oss om den kompetensen för projektering och upphandling finns i Sverige? Trafikverkets resurser ska naturligtvis inte underskattas, men ett färskt exempel på hur det kan gå är förbifart Stockholm och Lovön – och då pratar vi om traditionell teknik för vägar.
”Dags för omtag!”
Debattörerna avslutar.
– Det är dags för omtag. Ta internationell hjälp, skapa ett Europaforum för järnvägsfrågor som adresserar Europas framtida samlade behov, där Sverige i Europas utkanter får sin del av en europeisk lösning som kan räknas hem på andra grunder än enbart på Sveriges låga befolkningstal.
Debattartikeln var ursprungligen publicerad i SvD 2019-08-02.

Fakta Fjärde Tankesmedjan
Fjärde Tankesmedjans vill se en god utveckling i den fjärde storstadsregionen, bestående av Östergötland med omnejd, en region med hög koncentration av teknikföretag. Man arbetar även för ökad samverkan mellan berörda regioner, kommuner, skolor och universitet samt näringsliv för att skapa en internationellt konkurrenskraftig region som attraherar kompetens och nya företag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.