Karolinska krävs på upphandlingsböter

Konkurrensverket kräver att Karolinska ska betala 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling.

Konkurrensverket uppmärksammade den aktuella direktupphandlingen inom ramen för ett pågående projekt på som har till syfte att särskilt granska upphandlingar av medicinteknik.
Patrik Määttä på Konkurrensverket, som OFFENTLIGA AFFÄRER pratat med i frågan, uppger att projektet är tidsbestämt och ska avslutas till årsskiftet 2016/2017. Senare i höst/vinter kommer man att kunna dra mer långtgående slutsatser. Han säger samtidigt att fallet med Karolinska är ett av flera som kommit upp inom ramen för granskningsprojektet.
Annonserade inte
Bakgrunden till fallet med Karolinska universitetssjukhuset är köpet av en autofrys för över två miljoner kronor utan att annonsering av upphandlingen. Karolinska har hänvisat till ett undantag som tillåter direktupphandling i fall där tekniska skäl gör att det bara finns en leverantör som kan erbjuda det den upphandlande myndigheten behöver.
– Detta undantag kan inte användas i detta fall eftersom det finns flera leverantörer som kan erbjuda motsvarande produkter, säger Konkurrensverkets stf generaldirektör Kristina Geiger i ett pressmeddelande.
Konkurrensverket menar att Karolinska har gjort sig skyldigt till otillåten direktupphandling och vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Stockholm med kravet att Karolinska ska betala böter/ upphandlingsskadeavgift på 200 000 kronor.
Bilden: Stf GD på Konkurrensverket Kristina Geiger. Foto: Andreas Eklund/Konkurrensverket.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *