Kartlägger lärarnas arbetssituation

Nynäshamns kommun ska göra en kartläggning av lärarnas arbetstid. Undersökningen ska visa hur mycket tid som läggs på administration och hur mycket tid som läggs på eleverna.

— Senaste tiden har diskussionens vågor gått höga i Sverige när det gäller lärarnas arbetsbelastning. Vi vill kartlägga hur verkligheten ser ut så vi kan hjälpa till att prioritera, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell(S).

De återkommande kritiska rösterna menar att lärare tvingas lägga ned för mycket tid på administration vilket går ut över eleverna och undervisningen.

Nu ska Nynäshamns kommun göra en egen kartläggning för att se hur mycket arbetstid som läggs direkt på eleverna och hur mycket som läggs på administrativa uppgifter såsom uppföljningar, möten, dokumentation, veckobrev, med mera. Undersökningen ska även klargöra hur mycket arbetstid som går åt till jobb såsom att vara rastvakt, att äta med eleverna – så kallade pedagogiska luncher, etcetera.

— Nynäshamns kommun vill vara proaktiva och göra en egen kartläggning, inte förlita oss på andras uppgifter. Lärarna ska ha tillräckligt med tid för undervisning och stöd till elever som behöver det, men det är först när vi vet exakt vad arbetstiden används till som vi kan ta ställning till om och i så fall vilka arbetsuppgifter som ska lyftas bort från lärarna, säger Anna Ljungdell.

Källa: Nynäshamns kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *