Kärvt budskap från analytiker

Swedbanks rådgivare Olof Manner levererade ett kärvt budskap på dag två på Mötesplats Offentliga Affärer.
– Det blir tufft men det är bara att tugga i sig, sa han på fråga från moderatorn om hur krisen kommer att slå.

Olof Manner.

Deltagarna fick se kurvor på inflation, råvarupriser, valutor, arbetslöshet och en rad andra parametrar som alla visar att Sverige, Europa och västvärlden går in i en kris som kommer att vara åtminstone fram till mitten av 2024.

Olof Manner tror inte att vi får lika höga räntor som 1992 (500%) men det blir nu ett uppvaknande för många. Vi ser framför oss stora kostnadsökningar – har varit noll eller extremt låga. Matpriserna fortsätter öka. Elpriserna – den stora snackisen – kommer att kännas av under hösten. Hushållens balansräkningar har eroderat. Börsen har gått ner och det egna boendet minskar i värde. 

– Efter en bra sommar konsumtionsmässigt – den första öppna sommaren på två år – ser nu hushållen hur man blir fattigare på papperet samtidigt som kostnaderna ökar. Sällanköpsvaror undviks i takt med alltmer nattsvarta rubriker i medierna, sa bankmannen.

Rådgivaren pekade på att USA:s inflation är den högsta på flera decennier. Producentpriserna har ökat enormt. Vi ser en negativ avkastningskurva – det är marknadens sätt att tala om att vi är på väg in i en recession.

– Alla centralbanker var sena i att identifiera inflationen. USA:s centralbank har skapat nya pengar – en jädra massa pengar har tryckts ut i systemet. Fed höjer mest, men i mitten av 2024 kommer man att börja sänka eftersom inflationen då förväntas falla tillbaka.

I dag slår elpriserna stenhårt mot bolagen. Talaren hade hört om ett företag som friställt i södra Sverige och anställt i Norrland. Kronan är svagare än vad Riksbanken prognostiserat. Det är rimligt att tro att de även prognostiserat fel på räntan.

Kina – fortfarande är delar nedstängda på grund av Covid19. Kina uppfyller inte sitt tillväxtmål på 5 procent. Kina och Ryssland sänker sina räntor och Rubeln har stärkts 20 procent jämfört med tiden före kriget. 

EU: konsumentförtroendet viker och inflationen klättrar uppåt. Marknaden har en förväntan om höjda räntor. Sverige – konsumtionen är en motor i ekonomin. Bygginvesteringar faller kraftigt. Reallönerna minskar 2022 och 2023, uppåt igen 2024. KI-barometern indikerar en inbromsning i ekonomin. Ökad lageruppbyggnad hos företagen för att säkra leveranskedjor.

När det gäller Sverige så är statsbudgeten i balans nästa år och skulden stabiliseras.

– Det blir en kort krisperiod men den kommer att göra väldigt illa. Svag krona håller ner sjunkande råvarupriser. Livsmedelspriserna har sjunkit på världsmarknaden, men den svaga kronan gör ändå att maten blir dyrare i Sverige. Ökningstakten kommer att avta men priserna fortsätter att stiga, menade Manner. 

Men för hushåll med ”krigskassa” öppnar sig möjligheter mitt i krisen: 
– Man kan köpa både sommarstuga och begagnad båt till priser som vi inte sett på länge, tror Olof Manner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *