Kassavinster av effekt­ivisering dröjer

I Region Skåne pågår ett effektiviseringsarbete som nu presenterar sin första uppföljning och prognos för 2012. Den visar positiva resultat för flera verksamheter – men minus i kassan.

Fler invånare reser med kollektivtrafiken, ökad punktlighet och nöjdare kunder. Likaså en högre tillgänglighet inom hälso- och sjukvården och en kostnadsutveckling för sjukhusförvaltningarna som går på rätt håll. Det vill Region Skåne framhålla i sin första uppföljning och prognos för 2012.

Samtidigt redovisar man ett sämre resultat för hela Region Skåne, totalt -356 miljoner kronor vilket motsvarar 1,2 procent av regionens budget.

I ett pressmeddelande skriver Region Skåne att minusresultatet beror på att intäktssidan troligen inte kommer att stärkas under året och att vissa effektiviseringsåtgärder först ger resultat i början av 2013.

– Uppföljningen visar att hälso- och sjukvårdsförvaltningarnas arbete ger resultat. De har arbetat fram lokala åtgärdsprogram för en effektivare vård genom att rationalisera administrationen, optimera bemanningen och arbeta effektivt med till exempel läkemedel, säger  tf ekonomidirektör Åke Andersson och fortsätter:

– Månadsuppföljningen visar att Region Skåne lever upp till kraven på högst 60 dagars väntetid för besök, behandling och operation. Därmed får Region Skåne ta del av den statliga kömiljarden under februari månad.

Kollektivtrafiken har ökat med 6 procent och fler resenärer än tidigare är nöjda. Speciellt bra betyg visar mätningarna där resenärer fått uttrycka vad de tyckt om den senaste resan de gjort med Skånetrafiken. Jämfört med motsvarande period i fjol är 8 procent mer nöjda idag.

Effektiviseringsarbetet i Region Skåne kommer att pågå under 2012 och är under ständig utveckling och revidering. Åtgärderna i programmen görs utifrån ett patientsäkerhets- och tillgänglighetsperspektiv. I början av 2013 är målet att åtgärderna ska säkerställa en kostnadsnivå som innebär en ekonomi i balans.

Källa: Region Skåne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *