Katederundervisning bör återupprättas

Vad som nu behövs för att vända skolans utveckling åt rätt håll är att återupprätta katederundervisningens roll och ta fram nya läroplaner som fokuserar på faktakunskaper i stället för abstrakta förmågor. Det menar Isak Skogstad, högstadielärare.
Om inte skolan och undervisningen anpassas efter hur elevernas hjärnor fungerar är de dömda att misslyckas redan på förhand. Det kan vi inte ignorera, påpekar han i en debattartikel i Svenska Dagbladet (2018-10-01).
Trots att katederundervisning och faktakunskaper anses vara förlegade finns det gott om bevis från hjärnforskningen för att det faktiskt fungerar bättre än vad vi tror

Instruktion och förhör
Isak Skogstad beskriver hur den traditionella formen av pedagogik, som kännetecknas av att läraren förmedlar kunskap genom instruktion, föreläsning samt förhör i helklass, har fått ge vika för ökade inslag av så kallad progressiv pedagogik.
Han kommenterar: ”Den formen av pedagogik tar sig ofta till uttryck i form av att eleven själv får ökad makt och ansvar för sin egen inlärning, exempelvis genom eget arbete eller grupparbeten under lektionstid. Det är en mycket oroväckande utveckling som borde väcka ett mycket större motstånd i debatten om den svenska skolan än vad det hitintills har gjort.”
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.