Kaxigt SOI tipsar Inger Ek

SOI, Sveriges Offentliga Inköpare, blir alltmer kaxiga i debatten. I samband med årsdagarna i Göteborg fick den nytillträdda generaldirektören Inger Ek fem tips på hur hon och Upphandlingsmyndigheten ska utveckla de offentliga inköpen och upphandlingarna.
Det är med utgångspunkt i SOI:s nationella strategi för offentliga inköp som organisationen vill ge generaldirektören några råd och tips inför hennes arbete. Undertecknare av artikeln i Dagens Samhälle var avgående SOI-ordföranden Henrik Karlsson och vice ordföranden Louise Strand.
Så här lyder tipsen.
1. Lyft blicken. Upphandlingarna är viktiga men de är bara en delprocess av många fler i det breda inköpsperspektivet. För att kunna utnyttja kraften i de inköp som görs måste blicken lyftas och flyttas från upphandling och regelfokus till affärsfokus när det gäller kvalitet ekonomi och utveckling. Här kan Upphandlingsmyndigheten visa vägen genom olika metoder, verktyg och förslag på beslut till regeringen.

2. Se inköp som ett verktyg. Med rätt styrning och uppföljning är inköpen ett kraftfullt verktyg för att nå en organisations målsättningar. Därför måste inköpen vara en del av offentliga organisationers styrmodell för exempelvis ekonomi, kvalitet och/eller hållbarhet. Upphandlingsmyndigheten bör etablera metoder och verktyg för effektiv målstyrning. 

3. Skapa flexibla regelverk. Genom ett enklare regelverk, en mindre restriktiv rättspraxis och färre detaljstyrande interna policys kan det skapas bättre affärer. Det förutsätter ökad kunskap om dagens möjligheter men också en utveckling av existerande regler och praxis, vilket Upphandlingsmyndigheten måste bidra till.
4. Investera i kunskap och kompetens. Kompetensen inom inköpsområdet behöver höjas bland politiker och tjänstemän i den offentliga sektorn. Upphandlingsmyndigheten bör arbeta för att kortare kurser om offentliga inköp kan ingå i flera högskole- och universitetsutbildningar, samt bidra till att inköpare i offentlig sektor höjer sin kompetens inom ämnen som ekonomi och avtalsrätt.
5. Öppna upp för interaktion och dialog. En förutsättning för bra affärer är en väl fungerande dialog mellan leverantörer och inköpare. På samma sätt kan regelverk, metoder och andra delar av inköpsprocessen utvecklas genom att Upphandlingsmyndigheten bjuder in till dialog. Upphandlingsmyndigheten bör skapa arenor för utveckling av offentliga inköp – framför att prioritera envägskommunikation till det offentliga Sveriges inköpare.
Utöver detta skriver SOI:s representanter att föreningen gärna bidrar konstruktivt i det framåtsyftande arbetet. Man hoppas också att Upphandlingsmyndigheten kan skapa arenor för samverkan och möten mellan leverantörer och inköpsaktörer från hela det offentliga spektret.
Slutligen uppmanas civilminister Ardalan Shekarabi (S) att ge Inger Ek allt det stöd hon behöver i utvecklingen av de offentliga inköpen. ”Den svenska välfärden är beroende av att hon lyckas”, heter det.
I ett PS skriver SOI-topparna att de anser att Upphandlingsmyndigheten ”bör byta namn till Myndigheten för inköp i offentlig sektor”.
Tipsen publicerades i Dagens Samhälle den 25 april.
Läs hela artikeln här  
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.