KKV gillar lika villkor för alla anbudsgivare

Konkurrensverket ser positivt på en lagstiftning som värnar om goda anställningsvillkor och motverkar osund konkurrens. 

Det meddelar myndigheten på sin webbsajt (18 mars 2016). Konkurrensverket har därför tidigare tillstyrkt ett utredningsförslag om att skyldigheten att ställa arbetsrättsliga villkor i upphandling ska omfatta lön, semester och arbetstid. I ett utkast till lagrådsremiss utvidgas nu tidigare förslag till att även omfatta villkor om försäkringar och tjänstepension.

Konkurrensverket avstyrker dock en sådan utvidgning eftersom försäkringar och tjänstepension inte ingår i den så kallade hårda kärnan enligt utstationeringsdirektivet. Det innebär att sådana krav inte går att ställa på leverantörer med utstationerad arbetskraft. Utstationerande leverantörer får därmed en fördel gentemot övriga anbudsgivare, vilket är svårt att förena med likabehandlingsprincipen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.