KKV sågar amorteringskrav på låntagare

Konkurrensverket ställer sig inte bakom Finansinspektionens föreslagna amorteringskrav. – Amorteringskrav och skuldkvotstak är som att ta en huvudvärkstablett när patienten är allvarligt sjuk. Det måste byggas fler bostäder, säger verkets generaldirektör Dan Sjöblom till SvD.
I sitt remissyttrande menar Konkurrensverket att om ett amorteringskrav på bolån ska införas, så bör det gälla per bank, inte per låntagare.
För att konkurrensen ska kunna upprätthållas måste det finnas en möjlighet för banker och andra kreditinstitut att kunna erbjuda olika villkor till sina kunder. Med det förslag som hittills presenterats tas den möjligheten bort, framhåller Konkurrensverket.
– Om alla banker tvingas ha samma villkor för hur varje enskild kund ska amortera på sina bolån så försämras möjligheterna till konkurrens, framhåller Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom på myndighetens webbplats.
I en stort uppslagen intervju i Svenska Dagbladet Näringsliv (2015-11-07) påpekar Dan Sjöblom att konkurrenssituationen kommit i skymundan efter finanskrisen. Bolånemarknaden är en oligopolmarknad och även byggmarknaden präglas av ett fåtal starka spelare.
Dan Sjöbloms konkreta råd till kommunerna är att ställa tuffare krav på byggföretagen, att ta ut skatt på oanvänd mark eller att införa tidsbegränsade kontrakt. Om inte skopan sätts i marken inom ett visst antal år så ska byggföretaget förlora sin byggrätt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *