KKV tar inte ställning om Skid-VM

I början av juli kom beskedet att Konkurrensverket skriver av ärendet om att Falu kommun skulle ha brustit i tillämpningen av upphandlingslagstiftningen i samband med genomförandet av Skid-VM.
Men beslutet om avskrivning innebär inte att tillsynsmyndigheten tagit ställning till om Falu kommuns agerande har varit tillåtet, vilket felaktigt hävdas av viss media. Konkurrensverkets besked är alltså inte ett friande från misstankarna om brott mot LOU.
OFFENTLIGA AFFÄRER rapporterade den 21 januari att Konkurrensverket hade inlett en granskning för att se om Falu kommun överträtt lagen om offentlig upphandling (LOU) i samband med inköp och investeringar inför skid-VM i Falun.
Redan den 19 januari rapporterade vi om skarp kritik från upphandlingsexperten och juristen Andrea Sundstrand, sedan Sveriges Radio P4 Dalarna avslöjat Falu kommuns upplägg inför skid-VM 2015.
– Upplägget strider mot LOU utifrån de uppgifter som jag fått, sa Andrea Sundstrand, som är knuten till Stockholms universitet. Man kan inte låta någon annan sköta upphandlingen och sen betala, menade hon.
Enligt Sveriges Radio P4 Dalarna hade kommunen tillsammans med Svenska skidförbundet bildat ett aktiebolag i samband med uppdraget att förbereda och genomföra skid-VM. Därefter ska bolaget ha tagit in en tredje part, vilket innebar att kommunen inte längre var majoritetsägare och på så sätt kunnat komma runt upphandlingslagstiftningen. Enligt uppgift handlar det främst om byggledningstjänster, men även om ett vindnät som skulle hyras in under VM.
Nu har Konkurrensverket gjort bedömningen att det inte är motiverat att fortsätta att utreda ärendet. ”Bedömningen grundar sig på hur allvarligt problemet är och våra förutsättningar att utreda en överträdelse”, heter det i beslutet.
Vidare skriver Konkurrensverket att man anser att de skäl som anförs för att låta Svenska Skidspelen AB bli delägare i VM-bolaget ”tyder på att det inte varit i syfte att kringgå bestämmelserna om offentligt styrda organ i LOU”.
Efter en genomgång av handlingarna i övrigt avseende vindnät och byggledningstjänster bedömer KKV att det inte finns tillräckliga skäl att utreda ärendet vidare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *