KKV: Tjänster borde ha upphandlats

Göteborgs kommun skulle ha upphandlat de tjänster som det delvis kommunalägda företaget Göteborg & Co har utfört för kommunens räkning. Det menar Konkurrensverket.
Konkurrensverket riktar nu kritik mot kommunen för att den i flera år har ”köpt tjänsten” genom direkttilldelning av budgetmedel till verksamheten i stället för att upphandla dessa tjänster på marknaden.

Flera hundra miljoner
Under ett flertal år har kommunen betalat flera hundra miljoner i kronor till Göteborg & Co Träffpunkt AB. Samtidigt framhåller Konkurrensverket i sitt beslut att det finns en positiv utveckling i verksamheten med en förändring av ägarförhållanden i företaget och en neddragning av den externa försäljning som Göteborg & Co ägnat sig åt.
Göteborg & Co ägnar sig bland annat åt att marknadsföra och stärka Göteborg som destination för turism, möten och evenemang. En stor del av verksamheten har i många år finansierats med budgetmedel från kommunen. År 2016 betalade kommunen 113 miljoner kronor till Göteborg & Co. Konkurrensverket bedömer att budgetanslaget, tillsammans med kommunens styrning över Göteborg & Co, utgör en upphandlingspliktig kontraktssituation och inte ett generellt bidrag.

Borde ha annonserats
När ett kommunalt bolag antingen har ett privat delägarskap, eller en för hög extern omsättning, är det inte tillåtet att direktupphandla utan konkurrensutsättning med stöd av det så kallade Teckal-undantaget. Det strider mot upphandlingslagstiftningens bestämmelser om interna kontrakt. I detta fall skulle upphandlingen ha annonserats så att fler leverantörer haft möjlighet att lägga anbud.
– Upphandlingslagstiftningen tillåter inte att upphandlande myndigheter ingår avtal om samarbeten med hel- eller delägda bolag som inte uppfyller de så kallade Teckal-kriterierna, säger Konkurrensverkets ställföreträdande generaldirektör Kristina Geiger.
(Pressmeddelande 2017-04-20)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.