”Klargör bruket av molntjänster!”

Ett stort hinder för ett hållbart digitaliserat Sverige är den på många håll rådande uppfattningen att myndigheter, kommuner och regioner inte kan använda många typer av molntjänster utan att bryta mot lag – framförallt offentlighets- och sekretesslagen.

Det framhåller David Frydlinger, Partner, Cirio Advokatbyrå, och Caroline Olstedt Carlström (bilden), Partner, Cirio Advokatbyrå, i ett debattinlägg i Dagens Juridik.
   Advokaterna påminner om att genom en molntjänst tillhandahålls som bekant mjukvara och it-infrastruktur helt eller delvis över internet.
– Ofta, om än inte alltid, är molntjänster det effektivaste och säkraste sättet att använda it-tjänster, anför de.

Vad ska gälla?
Men många myndigheter lever idag i uppfattningen att det är olagligt att använda molntjänster från privata leverantörer på grund av reglerna i offentlighets- och sekretesslagen, menar Olstedt Carlström och kollegan Frydlinger.
– Denna uppfattning riskerar att sakta ner digitaliseringen i offentliga verksamheter, som därmed kan gå miste om eftersträvansvärda, och för samhället nödvändiga, effektivitets- och säkerhetsvinster. Regeringen behöver i sin tillsatta utredning klargöra vad som ska gälla, inte minst kring begreppet ”röjande” i offentlighets- och sekretesslagen, skriver de i inlägget.

Rekommendationer
Debattartikeln avslutas med ett antal rekommendationer, bland andra:

  • Tydliggör röjandebegreppets innebörd.
  • Anta Digitaliseringsrättsutredningens år 2018 lämnade förslag om regler om lagstadgad tystnadsplikt för leverantörer.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *