Klart med experter till ny utredning

Statsrådet Ardalan Shekarabi har nu förordnat vilka experter som ska bistå utredaren Anna Ulfsdotter Forssell i Utredningen om flexiblare och enklare regler för upphandlingar under EU:s tröskelvärden samt vissa överprövningsfrågor (Fi 2017:05).

Förordnandena gäller från och med den 18 september 2017 tills vidare, dock längst till dess att arbetsuppgifterna i utredningen är slutförda.
Maria Andersson Müller, rättssakkunnig, Anders Asplund, chefsjurist, Pär Cronhult, chefsjurist, Konkurrenskommissionen, Amir Daneshpip, jurist, Ulrica Dyrke, jurist, Åsa Edman, chefsjurist, Magnus Ehn, processråd, Anna Ekberg, enhetschef på Statens inköpscentral/Kammarkollegiet,  Victor Hagstedt, rättssakkunnig på Försvarsdepartementet, Ellen Hausel Heldahl, jurist, Birgitta Henriksson, kammarrättsråd, Stefan Holm, näringspolitisk expert, Tomas Kjellgren, rådman, Martin Kruse, för Sveriges offentliga inköpare (SOI), Patricia Lehman, bolagsjurist, Rickard Lindmark, jurist på Försvarets Materielverk (FMV), Erik Murray, kansliråd, Emma Regnér, ämnesråd, Finansdepartementet, Eva Sveman, förbundsjurist, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Oscar Taxén, jurist, Kommunal, Sofia Tot, jurist, Tjänstemännens centralorganisation (TCO), Maria Vestergren, rättssakkunnig, Justitiedepartementet, Sara Westerlund, rättssakkunnig, Finansdepartementet.
Utredningssekreterare är Jonatan Wahlberg.
I nr 4 av OFFENTLIGA AFFÄRER publiceras en PROFIL-intervju med Anna Ulfsdotter Forssell. Utgivning andra veckan i oktober 2017.
Bilden: Anna Ulfsdotter Forssell, utredare.
https://www.offentligaaffarer.se/2017/07/06/utreder-enklare-regler-och-overprovningar/
 

0 thoughts on “Klart med experter till ny utredning

  1. Hej
    Positivt att det även finns ett fåtal personer med som arbetar praktiskt med upphandling för till vilka förenklingarna ska vara till gagn. Ser vi till den danska utredningen som visar på anbudsgivarnas kostnader för att lämna anbud så ser jag att det även finns någon representant för anbudsgivarsidan. Nu kanske dessa parter är smått underrepresenterade men gruppens sammasättning borde tillse att det blir en stor rättsäkerhet och tydlighet i lagstiftningen. Då kan vi som upphandlar inte behöver förlita oss på egna eller våra kollegors prövningar i olika rättsinstanser för att få klarhet i hur lagstiftningen ska tolkas. Ser fram emot med stor spänning vilka förslag till förenklingar som utredningen kommer fram till.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *