Klart med förslag till ny SOI-styrelse

Henrik Karlsson, upphandlingschef i Helsingborg, förslås bli ny ordförande för Sveriges Offentliga Inköpare efter avgående Ewa-Lotta Löwstedt Lundell, som slutar på grund av nytt jobb på SKL Kommentus i höst.  SOI:s valberedning föreslår ett fyllnadsval på ett år.
Som OFFENTLIGA AFFÄRER förutspådde den sista mars blir det Henrik Karlsson som tar över stafettpinnen i SOI:s styrelse. Att det blir ett fyllnadsval på endast ett år tyder på att Henrik Karlsson inte tänker sig att bli en permanent lösning på ordförandeposten. Eller också vill han prova på under ett år för att sedan se om han – och SOI – önskar se en fortsättning. Offentliga Affärer söker Henrik Karlsson för en kommentar.
Två nyval föreslås också, Emma Breheim, Luleå kommun, och Marianne Hammarström, Falu Energi och Miljö. Bägge föreslås väljas på två år. Ett fyllnadsval föreslås dessutom: Maria Hellkvist, Svenska Spel.
Valberedningens förslag ser i sin helhet ut som följer:
Lill Sandberg,  Sollentuna kommun ( omval, två år), Louise Strand, Region Skåne (omval, två år), Martin Magnusson, Landstinget i Värmland            (omval, två år), Roger Himmelsköld, Uppsala Universitet, (omval, två år), Emma Breheim, Luleå kommun (nyval, två år), Marianne Hammarström, Falu Energi och Miljö (nyval, två år), Maria Hellkvist, Svenska Spel (fyllnadsval, ett år), Lena Larsson, Jämtlands läns landsting (fyllnadsval, ett år). Ledamöter som har ett åt kvar på sin mandatperiod är Egil Nylén, Umeå kommun, och Susanne Ekman, Uppsala universitet (tidigare TioHundra AB).
Intressant att notera är att samtliga revisorer avgår och att nya således föreslås:
Carin Bergdahl, Göteborgs Stad Upphandlings AB, (nyval, 1 år), Anna Grönblad, Landstinget i Kalmar län (nyval, 1 år och Karl Johan Dahlgren, Kammarkollegiet (nyval, 1 år). (De revisorer som avtackas är Christina Nilsson, Ängelholms kommun, Stefan Perdahl, Norrbottens läns landsting, samt Klas Lindström (suppl), Kammarkollegiet.)
Valberedningen har bestått av Lisbeth Johnson, Ängelholms kommun (ordf.), Pia-Britt Hildebrandt, Landstinget Värmland och Maria Gil, Riksbanken.
Nu är det upp till årsmötet den 21 april att ta ställning till valberedningens förslag och säga bu eller bä.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *