Klartecken för största högskoleprojektet

Det nya Linnéuniversitetet har fått klartecken att byggas av Kalmar kommun. Det blir ett av Sveriges största högskoleprojekt och det största statliga byggprojektet i Kalmar sedan Ölandsbron i början av sjuttiotalet.
Arbetet med ett i staden mer integrerat universitet började redan 2008 och sedan dess har mycket hänt. I maj i år fattade kommunfullmäktige beslut om att godkänna markanvisningsavtalet mellan kommunen och Linnéuniversitetet. Avtalet får överlåtas till den vinnande anbudsgivaren i upphandlingen. Den 23 oktober tog universitetsstyrelsen beslut om bygget. Skanska blir totalentreprenör och Tengbom arkitekter har ritat det nya universitetet, som bildades 2010 genom en sammanslagning av Högskolan i Kalmar och Växjö universitet.
Den 18 november 2015 beslöt samhällsbyggnadsnämnden att godkänna bygglovsansökan för etapp ett.
Linnéuniversitetet har länge haft en önskan att samla sina utbildningslokaler i Kalmar till gemensamma lokaler på Universitetskajen. Nu är det alltså klart. Visionen är ett ”stadsintegrerat universitet och en ny attraktiv mötesplats i staden.”
Universitetet ligger i dag utspritt över staden. Genom att samla all verksamhet på kajen till det som i dag är gästhamnen i centrala Kalmar blir det nya Linnéuniversitetet mer integrerat med staden och studenter och näringsliv kommer närmare varandra.
En av utgångspunkterna för gestaltningen har varit att skapa flexibla byggnader med hållbara material som åldras vackert över tid. Det nya universitetet ska tåla ombyggnader, både material-, plan- och strukturmässigt. Inspirationen har bland annat hämtats från Carl von Linné, vilket även kommer att synas interiört där varje våningsplan föreslås få ett tema från Linnés resor i Sverige.
Sveafastigheter kommer att äga lokalerna.
Källor: Kalmar kommun, Tengbom, Fastighetstidningen. Bild: Tengbom.

0 thoughts on “Klartecken för största högskoleprojektet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *