Klimateffektiv svensk industri stryps

– Sverige har låst sig vid territoriella utsläppsmål, vilket försvaras med en vag förhoppning om att Sverige kan bli en förebild som förmår andra länder att sänka sina utsläpp. Men andra länder ser alltmer på Sveriges tynande industri som ett avskräckande exempel.

Det hävdar Stefan Fölster, författare och docent i nationalekonomi, som menar att ”strypkopplet på industrin i onödan ökar världens utsläpp av växthusgaser”.
Att planera för en växande industri som sänker världens utsläpp tycks ha blivit tabubelagt. Svensk klimatpolitik utgår från att industrin inte skall växa. Samtidigt är svensk industri väsentligt mer klimateffektiv än nästan alla andra länders, påpekar Fölster.

Jämför med Österrike
– Hur kunde det bli så, frågar sig debattören och jämför Sverige med Österrike, där industriproduktionen ökat med 50 procent under de 15 åren av svensk inbromsning.
– Därför har Österrike också gått om Sverige i den så kallade välståndsligan där BNP per capita jämförs efter hänsyn till skillnader i kostnadsnivåer. Länderna har i övrigt mycket gemensamt, bland annat befolkningen är jämförbar.

Lång handläggningstider
Det viktigaste skälet till svensk eftersläpning torde dock vara ett annat, menar Stefan Fölster och pekar på ”de absurt långa handläggningstiderna för miljötillstånd”, vilka sannolikhet saknar motsvarighet i världen.
– Genom dessa stoppas svenska industriinvesteringar, även många som skapar miljövinster, avslutar debattören.

Debatten var ursprungligen införd i Svenska Dagbladet.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *